A. Tučapský: Co zbylo z anděla, Comoedia, Pod Ukvaly, Toccata

Antonín Tučapský, Jan Skácel, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze /ženský sbor - do 31.12.1991/, Milan Malý, Markéta Halamová, Jan Dušek, Josef Rafaja, Jana Turková

Skladatel a sbormistr Antonín Tučapský (1928-2014) emigroval v roce 1975 do Velké Británie. Věnoval se především vokální a vokálně-instrumentální hudbě, na tomto albu se představuje jako autor sborů s instrumentálním doprovodem i čistě instrumentální komorní hudby.

Antonín Tučapský: Co zbylo z anděla, tři skladby pro dívčí (ženský) sbor, sóla, dva dřevěné nástroje, triangl a tamburinu na básně Jana Skácela
Boublíková, Milada - soprán, Bervídová, Radslava - mezzosoprán, Pecháčková, Vlasta - alt
Josífko, Jaroslav a Mokroš, Josef - flétny, Josífek, Vladimír a Šmíd, František - bicí nástroje (1973)

Antonín Tučapský: Comoedia, kantáta pro smíšený sbor, soprán, baryton a žesťový kvintet na latinský text z Cambridge Songs
Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, Čejková, Milada - soprán, Bělor, Jaromír - baryton
Žesťové kvinteto ve složení Šedivý, Zdeněk ml., Kejmar, Miroslav - trubky, Suchánek, Stanislav - lesní roh, Pulec, Zdeněk - trombon, Malimánek, Karel - tuba (1991)

Antonín Tučapský: Pod Ukvaly, suita pro hoboj a klavír
Halamová, Markéta - hoboj, Dušek, Jan - klavír (2011)

Antonín Tučapský: Toccata e canzone pro klavír a varhany
Turková, Jana - klavír, Rafaja, Josef - varhany (2008)
Cover
Délka 55 min. 10 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3
Ke stažení - FLAC

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 2013
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 69 89  Kč

Přehled skladeb

Antonín Tučapský: Co zbylo z anděla, tři skladby pro dívčí (ženský) sbor, sóla, dva dřevěné nástroje, triangl a tamburinu na básně Jana Skácela 11 min. 14 sek.
36 46  Kč
1 Rozhovor, č. 1 02 min. 37 sek.
15 20  Kč
2 Chci to slyšet, č. 2 03 min. 26 sek.
15 20  Kč
3 Co zbylo z anděla, č. 3 05 min. 08 sek.
15 20  Kč
1 Antonín Tučapský: Comoedia, kantáta pro smíšený sbor, soprán, baryton a žesťový kvintet na latinský text z Cambridge Songs 20 min. 23 sek.
36 46  Kč
více
FACEBOOK