Svatopluk Čech: Výlet pana Broučka do 15.století

Rudolf Pellar, Bohumil Záhorský, Stanislav Neumann, Vlasta Fabianová, Felix le Breux, Dana Medřická, Emil František Burian

S prozaikem, básníkem a milovníkem Pražského hradu, zejména pak restaurace Na Vikárce Svatoplukem Čechem a s jeho nehrdinským hrdinou Matějem Broučkem, se nečekaně octneme v patnáctém století.

Pan Brouček, domácí z Nového města, který si spokojeně žije v osmdesátých letech devatenáctého století, je tak ke své hrůze vržen doprostřed konfliktů husitských válek. Konfrontace jazyka, zvyků, ale především postojů našich bojovných předků s typickým představitelem maloměšťáctví, je zdrojem mnoha komických situací.
Cover
Délka 1 hod. 13 min. 28 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 1968
Vydavatel Český rozhlas
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 129  Kč

Přehled skladeb

Svatopluk Čech: Výlet pana Broučka do 15.století 1 hod. 13 min. 28 sek.
FACEBOOK