Toulky českou minulostí 1-25

Josef Veselý, František Derfler, Ivana Valešová

Obsah:
O nejstarších obyvatelích českých zemí / člověk vzpřímený - Svět kamene / člověk neandrtálský - Člověk cromagnonský - Od lovců k nejstarším zemědělcům - Nejstarší zemědělci / první revoluce dějin - Člověk doby bronzové - Člověk doby železné - Keltové na jevišti dějin - Keltská města / o obyvatelích keltských oppid - Keltové mezi námi - Germáni na scéně dějin - "Naši" Germáni - Markomani a Kvádové - Stěhování národů - Stěhování národů a Slovanů s nimi - Lid praotce Čecha (nejstarší Slované) - Slované a Avaři - Říše kupce Sáma - Meteor na nebi Evropy? - Svědectví rozpadlých pevností - Čtyři velkomoravští panovníci - Konstantin (Cyril) a Metoděj - Staré pověsti moravské aneb Jak se hledá Metodějův hrob - Staré pověsti české aneb Causa praotce Čecha - SPČ aneb O Krokovi a jeho dcerách - SPČ aneb O sestrách Libušiných.

Účinkují:
Iva Valešová, Věra Zástěrová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
Cover
Délka 12 hod. 06 min. 49 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 1995
Vydavatel Český rozhlas
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 129  Kč

Přehled skladeb

1 TČM 001 O nejstarších obyvatelích českých zemí 29 min. 58 sek.
2 TČM 002 Svět kamene, člověk neandertálský 27 min. 13 sek.
3 TČM 003 Svět kamene, člověk cromagnonský 28 min. 44 sek.
4 TČM 004 Od lovců k nejstarším zemědělcům 29 min. 24 sek.
5 TČM 005 Nejstarší zemědělci 25 min. 48 sek.
více
FACEBOOK