Ze Zlatého fondu 1946 - 1969 (Smetana, Dvořák, Novák, Foerster)

Bedřich Smetana, Vítězslav Hálek, Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze /do 31.12.1991/, Antonín Dvořák, Pražský rozhlasový orchestr, Václav Bednář, Marta Krásová, Alois Klíma, Vítězslav Novák, Antonín Sova, Symfonický orchestr pražského rozhlasu, Zdeněk Otava, Rudolf Vašata, Josef Bohuslav Foerster, Ludmila Červinková

Kdo v zlaté struny zahrát zná, Nekamenujte proroky, Mně zdálo se, Oblak a mrákota jest vůkol něho, Skrýše má a pavéza má Ty jsi, Hospodin jest můj pastýř... písně, které každý aspoň jednou slyšel. Nesmíme opomenout básníky Vítězslava Hálka, Antonína Sovu, Otokara Březinu, F. X. Šaldu a neznámé biblické autory, jejichž texty skladatelé použili. Vedle Večerních a Biblických písní, které patří řekli bychom ke genetickému fondu české kultury, stojí neméně interesantní Novákovy a Foersterovy cykly, které tu rozhodně nemají funkci doplňku.

Čisté jitro. Sólisté / Soloists: B. Blachut, M. Krásová, V. Bednář, Zd. Otava, L. Červinková, Nahrál / Recorded by: Pražský rozhlasový orchestr / Prague Radio Orchestra, Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Czech Radio Symphony Orchestra, řídí / Conducted by: Josef Hrnčíř, Alois Klíma, Zdeněk Otava. (Ze Zlatého fondu Českého rozhlasu 1946-1969).
Ze Zlatého fondu Českého rozhlasu 1946-1969.
Cover
Délka 1 hod. 02 min. 11 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3
Ke stažení - FLAC

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 2014
Vydavatel Český rozhlas
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 99 119  Kč

Přehled skladeb

Večerní písně, cyklus písní na slova Vítězslava Hálka pro tenor a orchestr 08 min. 13 sek.
25 35  Kč
1 Kdo v zlaté struny zahrát zná, 1. část 01 min. 47 sek.
15 20  Kč
2 Nekamenujte proroky, 2. část 01 min. 46 sek.
15 20  Kč
3 Mně zdálo se, 3. část 01 min. 46 sek.
15 20  Kč
4 Hej, jaká radost v kole, 4. část 00 min. 54 sek.
15 20  Kč
více
FACEBOOK