Ludwig van Beethoven: Sonáty č. 5 a 7 (J. Svěcený)

Jaroslav Svěcený, Marie Synková

Houslové sonáty Ludwiga vam Beethovena
Jaroslav Svěcený / housle Marie Synková / klavír

Kompozicí houslových sonát se Ludwig van Beethoven (1770-1827) zabýval jen v určitém úseku svého života: v letech 1797-1803 vzniklo devět "sonát pro klavír a housle", jak je autor podle klasické tradice nazýval, i když už představují vyspělý typ duo-sonát, v nichž jsou si oba hlasy - houslový i klavírní - rovnocené. K těmto dílům připojil poslední sonátu (G dur, op. 96) až v roce 1812. Tato koncentrace zájmu o komorní dua pro housle a klavír do let kolem zlomu století souvisí nesporně s interpretačními příležitostmi, které bývaly zpravidla nejčastější motivací vzniku i jiných kompozic.

Sonáta č. 5 op. 24 F dur (Jarní) 23.46 1. Allegro 2. Adago molto espressivo 3. Scherzo. Allegro molto 4. Rondo. Allegro ma nono troppo

Sonáta č. 7 op. 30 č. 2 c moll 26:43 1. Allegro con brio 2. Adagio cantaible 3. Scherzo. Allegro 4. Finale. Allegro
Cover
Délka 50 min. 31 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3
Ke stažení - FLAC

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 2014
Vydavatel Český rozhlas
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 99 119  Kč

Přehled skladeb

Sonáta pro housle a klavír č. 5 "Jarní", op. 24 F dur 23 min. 48 sek.
59 69  Kč
1 Allegro, 1. část 09 min. 53 sek.
20 25  Kč
2 Adagio molto espressivo, 2. část 05 min. 51 sek.
15 20  Kč
3 Scherzo. Allegro molto, 3. část 01 min. 17 sek.
15 20  Kč
4 Rondo. Allegro ma non troppo, 4. část 06 min. 52 sek.
20 25  Kč
více
FACEBOOK