Současní čeští skladatelé: Jaroslav Krček

Jaroslav Krček, Musica Bohemica, Komorní sbor, Ludmila Vernerová, Lubomír Vraspír, Zdeněk Harvánek, Barok Collegium, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar, Karel Špelina, František Herman, Josef Hála

Jaroslav Krček: Nevěř času (Ne tempori credideris), kantáta pro sóla, komorní sbor a instrumentální soubor (1988)
Kantáta na výroky řeckých mudrců v latinském překladu Erasma Rotterdamského
Musica Bohemica, řídí Krček, Jaroslav (1993, Modlitebna Korunní 60, Praha 2)

Jaroslav Krček: Barokní suita pro hoboj, housle, violoncello, kontrabas a cembalo (1989)
Barok Collegium (1998)

Jaroslav Krček: Hudba pro orchestr (1970)
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Vajnar, František (1973)

Jaroslav Krček: Hudba pro violu, fagot a klavír (1977)
Špelina, Karel - viola, Herman, František - fagot, Hála, Josef - klavír (1983)

Tvůrčí orientace Jaroslava Krčka (1939) je vedena po třech liniích lidové, historické a soudobé hudby. Je autorem několika stovek úprav lidových písní a tanců pro Plzeňský lidový soubor a později také pro soubory, které sám založil - Choreu bohemicu (1967) a Musicu bohemicu (1975). Komponuje jednak skladby inspirované historickou a lidovou hudbou pro potřeby svého souboru, jednak i další autorskou symfonickou, komorní a vokální hudbu využívající aktuálních kompozičních technik.
Cover
Délka 47 min. 09 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3
Ke stažení - FLAC

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 2015
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 99 119  Kč

Přehled skladeb

Jaroslav Krček: Nevěř času (Ne tempori credideris), kantáta 13 min. 49 sek.
36 46  Kč
1 Ne loquaris ad gratiam, 1. část 02 min. 38 sek.
15 20  Kč
2 Si fortuna iuvat, 2. část 02 min. 23 sek.
15 20  Kč
3 Quod prudentis, 3. část 04 min. 22 sek.
15 20  Kč
4 Sive sunt incerta cuncta, 4. část 04 min. 27 sek.
15 20  Kč
více
FACEBOOK