Holduj tanci, pohybu

Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec, Jan Werich, Orchestr Václava Hybše, František Filipovský, Max Wittmann, Orchestr Gustava Broma, Zdeněk Borovec, Taneční orchestr Čs. rozhlasu v Praze, Helena Vondráčková, Zdeněk Marat, Vokální soubor Lubomíra Pánka, Orchestr Čs. televize v Praze, Karel Černoch, Václav Zahradník, Pražští muzikáři /dechová hudba/, Ivan Trnka, Karel Valdauf, Zlatá muzika /malá dechová hudba/, Jaroslav Malina, Miloš Smatek, Posádková hudba Praha /vojenská dechová hudba/, Karel Jeníček, Orchestr Karla Vlacha

Počátky rozvoje organizovaného sportu u nás můžeme datovat od roku 1862, kdy byla založená Tělocvičná jednota pražská, později Sokol. Ten se v následujících letech rozvíjel do nejrůznějších sportovních odvětví.

Sportovní tematika se také prolíná napříč hudebními žánry od populární písničky, přes swing až k dechové koncertní hudbě. Připomenout si můžete nejen Ježkovu, Voskovcovu a Werichovu píseň Holduj tanci, pohybu v podání F. Filipovského, ale i známé písně H. Vondráčkové a K. Černocha a další písně a pochody s tématem sportu, pohybu a tance.

Ježek / Voskovec / Werich: Holduj tanci, pohybu
zpívá Filipovský, František a Dětský sbor, hraje Orchestr Václava Hybše (1974)

Max Wittmann / František Jemelka: Hokej je náš život
zpívá Pantůček, Libor, Sbor Orchestru Gustava Broma, hraje Orchestr Gustava Broma (1976)

Florrie Palmer / Zdeněk Borovec: Nač vlastně v půli vzdávat mač
zpívá Vondráčková, Helena, Strýci, Bezinky, Taneční orchestr Čs. rozhlasu v Praze řídí Vobruba, Josef (1980)

Zdeněk Marat / Petr Markov: Běžec dlouhých tratí
zpívá Černoch, Karel, Vokální soubor Lubomíra Pánka, Orchestr Čs. televize v Praze řídí Zahradník, Václav (1980)

Kamil Miroslav Jíša: Sportovní polka
zpívají Trnka, Ivan a Čížková, Irena, hrají Pražští muzikáři, řídí Švehla, Antonín (1978)

Karel Valdauf: Sportovní pochod
Orchestr Karla Valdaufa (1974)

Miloš Smatek: Hokejový kvapík
Ústřední hudba Ministerstva vnitra ČSSR, Horák, Stanislav (1973)

Jaroslav Malina: Gól, pochodová píseň
Vokální soubor Lubomíra Pánka, Zlatá muzika (1974)

Karel Jeníček: Sportovec
Posádková hudba Praha, Železňák, František (1974)

Jonák, Zdeněk/Marat, Zdeněk/Pikart, Ladislav/Basler, Dalibor:Spartakiádní směs, melodií z hudby ke spartakiádním cvičením
Vokální soubor Lubomíra Pánka, Orchestr Karla Vlacha (1985)
Cover
Délka 33 min. 15 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3
Ke stažení - FLAC

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 2014
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 99 119  Kč

Přehled skladeb

1 Ježek / / Voskovec / Werich: Holduj tanci, pohybu 03 min. 24 sek.
20 25  Kč
2 Max Wittmann / František Jemelka: Hokej je náš život 02 min. 34 sek.
20 25  Kč
3 Florrie Palmer / Zdeněk Borovec: Nač vlastně v půli vzdávat mač 03 min. 29 sek.
20 25  Kč
4 Zdeněk Marat / Petr Markov: Běžec dlouhých tratí 03 min. 07 sek.
20 25  Kč
5 Kamil Miroslav Jíša: Sportovní polka 03 min. 06 sek.
15 20  Kč
více
FACEBOOK