Toulky českou minulostí 576-600

Josef Veselý, Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Jaromír Ostrý

Obsah:
Itineraria bratrů Jakuba a Remedia - Zlatý patent - Radujte se, sedláci, budete mít rekraci - Jako sedláci u Chlumce - Selské guberno - Rychtář - Kluk ze Sovových mlýnů- Giuseppe Misliweczek- Venatorini, detto il Boemo - Constitutio criminalis Theresiana - Syn, císař a spoluvládce - Čas se zastavil - Soukromá podobizna císařovny a královny Marie Terezie - Polepšený lotr - Nový pořádek věcí - Šest tisíc výnosů majitele pravdy - Magister musicae, aneb Padre Boëmo, čili Český Bach - Dva patenty - Přítel kacířství veškerého- Odpadlík a odpadlíci - Konec člověčenství - Horoucí lásku k vlasti vyznávám milerád - Exulanti, emigranti a svůdci - Přísný zákaz nic nepublikovat! - Zápas o patent, zápas o svobodu - Náš Mozart

Účinkují:
Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
Cover
Délka 10 hod. 36 min. 38 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 1995
Vydavatel Český rozhlas
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 129  Kč

Přehled skladeb

1 TČM 576 Itineraria bratrů Jakuba a Remegia 25 min. 16 sek.
2 TČM 577 Zlatý patent 25 min. 17 sek.
3 TČM 578 Radujte se sedláci, budete mít rekreaci 24 min. 25 sek.
4 TČM 579 Dopadli jako sedláci u Chlumce 28 min. 15 sek.
5 TČM 580 Selské guberno 23 min. 42 sek.
více
FACEBOOK