Toulky českou minulostí 651-675

Josef Veselý, Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Jaromír Ostrý

Obsah:
Páně Charlese Burneyho hudební cestopis 18. Věku - Do školy mne vedl otec, jížto vzhled byl jak psí kotec - Hej mistře - Josef Dobrovský, syn vojína Jakuba Daubravského - Modrý abbé - Sloužiti k povznesení, avšak nikdy ke zlým věcem - Profesor obrození - Čech je ten, kdo česky mluví - Na ja, pan, ja Šech je, ja f Šecha narotyl... - Ideály a iluze českého probuzení - Vlastencové, s. r. o. - Učenec v poezii a básník ve vědě - Co sto věků bludných hodlalo, zvrtne doba - I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí. Ale nenesme ji s sebou do stáří - Smrt vlasti jest smrt má, život její jest život můj - Celá sláva tohoto světa za babku nestojí tomu, jehož duši opravdová moudrost osvítila - Studna vzdělanosti a múz - Pokrok přinášejí ti, kdož se odvažují měnit vše, co není v pořádku - Šiřitel 112 bludů - Strach z revoluce - Režim cenzorů, špiclů a policajtů - Všechno při starém, jen proboha ne žádné novoty! - Kariéra dělostřelce z Dobré strany - V zájmu, pro štěstí a slávu francouzského lidu - Tři císaři v jedné Evropě

Účinkují:
Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
Cover
Délka 9 hod. 17 min. 39 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 1995
Vydavatel Český rozhlas
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 129  Kč

Přehled skladeb

1 TČM 651Páně Charlese Burneyho hudební cestopis 18. věku 25 min. 19 sek.
2 TČM 652 Do školy mne vedl otec, jížto vzhled byl jak psí kotec 27 min. 21 sek.
3 TČM 653 Hej, mistře ! 25 min. 31 sek.
4 TČM 654 Josef Dobrovský, syn vojína Jakuba Daubravského, narozen 17. srpna 1753 v Ďarmotech 20 min. 57 sek.
5 TČM 655 Modrý abbé 23 min. 09 sek.
více
FACEBOOK