Jan Kapr: Omaggio alla tromba, Cvičení pro Gydli, Symfonie č.8

Harmonie Českých filharmoniků, Václav Junek, Jiří Horák, Václav Neumann, Jana Jonášová, Dagmar Platilová, Václav Žilka, Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Zdeněk Mácal, Marie Němcová, Gustáv Beláček, Jaroslav Brych

Jan Kapr (1914 - 1988) vystudoval skladbu na konzervatoři a mistrovské škole v Praze u Jaroslava Řídkého a Jaroslava Křičky v letech 1933-40. Jako skladatel orientující se na poetiku Nové hudby získal i v evropském kontextu značné renomé. Nabízíme tři Kaprovy kompozice, které při své premiéře vzbudily značný ohlas hudební veřejnosti.

Jan Kapr: Omaggio alla tromba pro dvě trubky a dechový orchestr
Václav Junek a Jiří Horák - trubky, Harmonie Českých filharmoniků, řídí Václav Neumann
(Dům umělců 6. 3. 1970)

Jan Kapr: Cvičení pro Gydli, studie pro koloraturní soprán, flétnu a harfu
Allegro, Con moto, Lento assai, Molto allegro
Platilová, Dagmar, Žilka, Václav, Jonášová, Jana - zpěv
(Dům umělců, Týden soudobé tvorby 13. 3. 1968)

Jan Kapr: Symfonie č. 8 "Pražské zvony"
Marie Němcová - soprán, Gustav Beláček - bas, Pražský filharmonický sbor a Česká filharmonie, řídí Zdeněk Mácal
(Rudolfinum - Dvořákova síň 14. 2. 2005)
Cover
Délka 1 hod. 11 min. 20 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3
Ke stažení - FLAC

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 2015
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 69 89  Kč

Přehled skladeb

1 Jan Kapr: Omaggio alla tromba pro dvě trubky a dechový orchestr 11 min. 38 sek.
25 35  Kč
1 Jan Kapr: Cvičení pro Gydli, studie pro koloraturní soprán, flétnu a harfu 09 min. 05 sek.
25 35  Kč
Jan Kapr: Symfonie č. 8 "Pražské zvony" 50 min. 37 sek.
60 70  Kč
1 Campane mystical - Zvony tajemné, 1. část 14 min. 58 sek.
20 25  Kč
2 Campane amoenae - Zvony přívětivé, 2. část 09 min. 01 sek.
20 25  Kč
více
FACEBOOK