Jiří Ignác Linek: Vánoční pastorely

Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze /do 31.12.1991/, Salome Losová, Jiří Čipera, Vladimír Válek, Dětský pěvecký sbor ČRo, Blanka Kulínská, Ludmila Čermáková, Roman Janál, Plzeňský rozhlasový orchestr /do 31.12.1992/, Josef Blacký, Marie Mrázová, Pražský rozhlasový orchestr, Miloslav Podskalský, Jiří Berkovec, František Rezek

Jiří Ignác Linek (1725 - 1791) studoval na piaristickém gymnáziu v Kosmonosích, skladbu se učil u J. Segera v Praze. Od roku 1747 byl kantorem v Bakově nad Jizerou. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů českých kantorů, v tvorbě se inspiroval melodikou lidové písně. Nabízíme šest jeho vokálních a dvě instrumentální pastorely na snímcích vznikajících v Čs. rozhlase již od 50. let 20. století.

Pokud nahlédneme do českého hudebního odkazu období Vánoc, shledáme, že zvláštní místo zde má zejména repertoár vánoční pastorální hudby, který byl charakteristickým projevem české hudby 18. století. Jeho hlavními tvůrci byli kantoři, ředitelé kůrů a skladatelé v jedné osobě, mezi kterými najdeme i Jiřího Ignáce Linka.

Počátky hudební formy pastorely můžeme hledat v období renesance, postupně se vyprofilovala v útvar vokálně instrumentální hudby inspirovaný pastýřskou poezií. Později se začala úzce vázat k Vánocům a příchodu tří králů. Důležitým momentem je provázanost pastorel s lidovou hudbou, venkovským prostředím i středověkými jesličkovými hrami.
Cover
Délka 39 min. 58 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3
Ke stažení - FLAC

Rok vydání 2016
Rok nahrávky 2016
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 69 89  Kč

Přehled skladeb

1 Jiří Ignác Linek: Ó, Jezulátko 05 min. 56 sek.
15 20  Kč
2 Jiří Ignác Linek: Mistře můj, pamatuj, pastorella jucunda pro dětský sbor a barytonové sólo s průvodem varhanního positivu 03 min. 28 sek.
15 20  Kč
3 Jiří Ignác Linek: Poslechněte noviny, pastorella ex D 05 min. 08 sek.
15 20  Kč
4 Jiří Ignác Linek: Vstávejte, bratři rozmilí, pastorella ex D 06 min. 52 sek.
15 20  Kč
5 Jiří Ignác Linek: Pastorela na jitřní 06 min. 09 sek.
15 20  Kč
více
FACEBOOK