Tříkrálová hra z Rosic

Jaroslav Kuneš, Rudolf Krátký, Zdeněk Junák, Oldřich Slavík, Jaroslav Dufek, Erik Pardus, Jiří Tomek, Jiří Pecha

Rozhlasová úprava dramatického textu z pera neznámého českého vzdělance, dochovaného v pozdní variantě obchůzkové hry z Rosic u Brna. Hra je ovlivněna znalostí evangelií i ohlasy školského dramatu, barokní symbolikou, ale také tradicí vánočních písní a kantorských pastorel 18. stol. a známými konvencemi folklorního divadelnictví.
Cover
Délka 36 min. 34 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3

Rok vydání 2017
Rok nahrávky 1987
Vydavatel Český rozhlas
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 89  Kč

Přehled skladeb

Tříkrálová hra z Rosic 36 min. 34 sek.
FACEBOOK