Česká vánoční hudba: Foerster, Ostrčil, Hanuš

Jan Hanuš, Václav Renč, Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála, Otakar Ostrčil, Jaroslav Vrchlický, Pěvecké sdružení pražských učitelů, Jan Kasal, Josef Bohuslav Foerster, Pavel Černý, Olga Černá

Vánoční hudba autorů české hudební moderny 20. století.

Vánoční písně napsal Josef Bohuslav Foerster na přelomu 19. a 20. století. Výběr z nich (Dnes lidstvu dán, Zvěst andělská a Ó večere svatý) nabízíme na nahrávce z roku 2008 v interpretaci mezzosopranistky Olgy Černé a varhaníka Pavla Černého.

Sborová Česká legenda vánoční op. 15 Otakara Ostrčila na slova Jaroslava Vrchlického vznikala v letech 1912 a 1913, v době, kdy se autor věnoval více vokální tvorbě. Je věnována Pěveckému sdružení moravských učitelů, s jejichž zakladatelem Ferdinandem Vachem se Ostrčil přátelil. Rozhlasová nahrávka pochází z roku 1970, jejím interpretem je Pražské sdružení pražských učitelů se sbormistrem Janem Kasalem.

Jesličková hra pro dětský sbor, recitaci a malý instrumentální soubor Malá vánoční muzika Jana Hanuše na básně Václava Renče z roku 1975 náleží do opusové řady 65 věnované duchovní hudbě pro děti a mládež. Nejrozsáhlejší kompozici tohoto opusu nahrál v roce 1998 Kühnův dětský sbor vedený Jiřím Chválou.
Cover
Délka 35 min. 44 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3
Ke stažení - FLAC

Rok vydání 2014
Rok nahrávky 2015
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 69 89  Kč

Přehled skladeb

Josef Bohuslav Foerster: Vánoční písně, op. 80 (výběr) 06 min. 22 sek.
25 35  Kč
1 Dnes lidstvu dán, č. 2 01 min. 37 sek.
15 20  Kč
2 Zvěst andělská, č. 4 03 min. 15 sek.
15 20  Kč
3 Ó večere svatý, č. 6 01 min. 30 sek.
15 20  Kč
1 Otakar Ostrčil: Česká legenda vánoční, op. 15 11 min. 12 sek.
25 35  Kč
více
FACEBOOK