Terezínští autoři: Viktor Ullmann (klavírní sonáty)

Viktor Ullmann, Radoslav Kvapil

Kompletní vydání sedmi klavírních sonát Viktora Ullmana (1898 - 1944), česko-rakouského skladatele, klavíristy a dirigenta, jednoho z tzv. terezínských autorů. V roce 2018 si připomínáme 120 let od jeho narození.

Sonáty nahrál v letech 2000 - 20002 v Českém rozhlase klavírista
Radoslav Kvapil.

"Ullmannova tvorba představuje logický celek, který je přesvědčivý tehdy, vezmeme-li v úvahu obě části jeho života a nalezneme mezi nimi spojnice. [...] Radoslavu Kvapilovi se to podařilo. Kromě žalující noty, asociující prostředí terezínského ghetta, kde skladby vznikly, je zde i řada reminiscencí na díla dřívější, šťastnější doby: například lidový motiv v Páté klavírní sonátě převzatý ze Slovanské rapsodie z roku 1940 či operetní motivky (Heubergerův Ples v opeře ) v sonátě poslední.
Ullmannova hudba je především hluboce citová, v tomto smyslu zůstal vyznavač Gustava Mahlera a Albana Berga ve své podstatě romantikem. Kvapilovi se podařilo překlenout výrazové protiklady sonát, které nejsou dány pouze skutečností, že Pátá a Sedmá sonáta nejsou hotovými tvary, ale samou podstatou Ullmannovy osobnosti. V Sedmé sonátě také zřetelně interpretuje jednoznačné citáty, které zahraničním umělcům často unikaly. Pro českého interpreta (i posluchače) jsou snadno rozpoznatelné a bylo by dobře, kdyby se Kvapilovo provedení stalo vzorem i dalším pianistům."
(z recenze Vlasty Reitterrerové na nahrávku 5. a 7. sonáty, 2003)
Cover
Délka 1 hod. 52 min. 54 sek.
Dostupné formáty Ke stažení - MP3
Ke stažení - FLAC

Rok vydání 2018
Rok nahrávky 2000
Distributor Radioservis
Ke stažení
Cena: 149 169  Kč

Přehled skladeb

Viktor Ullmann: Sonáta pro klavír č. 1, op. 10 16 min. 48 sek.
36 46  Kč
1 Molto agitato, 1. část 06 min. 01 sek.
15 20  Kč
2 Andante (quasi marcia funebre) - In memoriam Gustav Mahler, 2. část att. / Adagio. Presto, 3. část 10 min. 45 sek.
25 30  Kč
Viktor Ullmann: Sonáta pro klavír č. 2, op. 19 12 min. 31 sek.
36 46  Kč
1 Allegro energico e agitato, 1. část 03 min. 58 sek.
15 20  Kč
více
FACEBOOK