„Mozartino“ Iša Krejčí

6. března si připomínáme 50 let od úmrtí skladatele a dirigenta Iši Krejčího (1904 - 1968).

Z jeho tvorby nabízíme, rozhlasové nahrávky komorních děl, klavírních skladeb a písní, dále 3. Symfonii, vánoční kantátu i Symfonickou fantazii z Janáčkovy opery Její pastorkyňa. Vybírat můžete i z nabídky notových publikací.

Krejčího hudba je plná humoru a optimismu, výrazně vychází z tvorby W. A. Mozarta. Tradiční klasické formy naplňuje přehlednou a srozumitelnou hudbou, kterou někdy obohacuje o disonantní harmonické postupy. Významným inspiračním zdrojem se mu stala též česká lidová píseň. Je autorem jevištních děl, písní, orchestrálních a komorních skladeb. Zabýval se i instrumentací děl českých skladatelů 19. století, mimo jiné upravil pro orchestr některé Smetanovy klavírní polky nebo vytvořil fantazie z několika oper Antonína Dvořáka nebo Leoše Janáčka.

Spolužák a životopisec Václav Holzknecht popsal tvorbu skladatele velmi výstižně: "Krejčí stojí jednou nohou ve století dvacátém a druhou ve století osmnáctém a na tuto nohu zřejmě přenáší těžisko své váhy."

 

13 položek
FACEBOOK