Kniha Jarmila Koubová & František Novotný: Cesta je život
Rok vydání
2019
Rok nahrávky
2019
Distributor
Radioservis a.s.
ISBN
978-80-270-6958-3
EAN
9788027069583
Umělecký režisér

Jarmila Koubová & František Novotný: Cesta je život

Jarmila Koubová & František Novotný: Cesta je život

Gobelíny Jarmily Koubové a verše Františka Novotného

Jarmila Koubová patří mezi karlovarské výtvarníky, je členkou Unie výtvarných umělců České republiky. Zabývá se tradiční řemeslnou technikou, tkaním gobelínů. Ve své tvorbě přesáhla řemeslo a svými tkanými obrazy představuje volnou autorskou tvorbu. Její náměty se dotýkají člověka a jeho pouti světem, krajiny, světa. Výtvarnice svou prací obohacuje kulturu Karlovarského kraje, proto by publikace s výběrem její tvorby zásadně přispěla k rozšíření kulturního dění na Karlovarsku.

 Díky přátelství s básníkem Františkem Novotným, který doplní vybrané výtvarné práce básněmi, bude kniha pro širší spektrum čtenářů. Básně složil František Novotný k jednotlivým gobelínům na základě pocitů, které v něm vyvolaly na výstavě v Sokolově. Výstavu František Novotný zahájil Výtvarnici Jarmile Koubové spolu s Luďkem Munzarem krátkým lyrickým pásmem úvah a básní.

 Vzhled knihy bude navazovat na již vydanou knihu Jarmily Janků Reliéfy na Nejdecké křížové cestě, která představuje tvorbu manžela Jarmily Koubové, výtvarníka Heřmana Kouby. Stejný formát, počet stran i formátování utvoří další publikaci, jež doplní informace o známé výtvarnici a její tvorbě do duelu, který i se svým manželem na životní i umělecké cestě tvoří. Vydáním knihy bude završen projekt, který představí dílo výtvarnice spolu s básněmi na výtvarně literárním setkání pro veřejnost.

360 Kč
Rok vydání
2019
Rok nahrávky
2019
Distributor
Radioservis a.s.
ISBN
978-80-270-6958-3
EAN
9788027069583
Umělecký režisér