Vánoční písně a koledy

Vánoční písně a koledy

Vánoční písně, směs v úpravě Vladimíra Klusáka st.

Pavel Haderer, Věra Příkazská, Hana Legerová, Karel Kožušník - zpěv, František Pok - dudy, Kateřina Zlatníková - cimbál, Symfonický orchestr a Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, Kühnův dětský sbor, řídí Jiří Stárek a Přemysl Charvát (1965)

Veselé vánoční hody
Co se stalo nenadále
Jak jsi krásné neviňátko
Pochválen buď
Hopsa pacholátko
Hlehle tamhle v Betlémě
Já bych rád k Betlému
Půjdem spolu do Betléma
Zelená se louka
Na nebesích hvězdička
Pásli ovce Valaši
Vstávejte, pastierkové
Ejhle, chasa naša
Došli sme k vám
Sedí vrabček
Nesem vám noviny
Chtíc, aby spal
Štěstí, zdraví
49 Kč
59 Kč