Ze Zlatého fondu 1946 - 1969 (Smetana, Dvořák, Novák, Foerster)

Ze Zlatého fondu 1946 - 1969 (Smetana, Dvořák, Novák, Foerster)

Kdo v zlaté struny zahrát zná, Nekamenujte proroky, Mně zdálo se, Oblak a mrákota jest vůkol něho, Skrýše má a pavéza má Ty jsi, Hospodin jest můj pastýř... písně, které každý aspoň jednou slyšel. Nesmíme opomenout básníky Vítězslava Hálka, Antonína Sovu, Otokara Březinu, F. X. Šaldu a neznámé biblické autory, jejichž texty skladatelé použili. Vedle Večerních a Biblických písní, které patří řekli bychom ke genetickému fondu české kultury, stojí neméně interesantní Novákovy a Foersterovy cykly, které tu rozhodně nemají funkci doplňku.

Čisté jitro. Sólisté / Soloists: B. Blachut, M. Krásová, V. Bednář, Zd. Otava, L. Červinková, Nahrál / Recorded by: Pražský rozhlasový orchestr / Prague Radio Orchestra, Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Czech Radio Symphony Orchestra, řídí / Conducted by: Josef Hrnčíř, Alois Klíma, Zdeněk Otava. (Ze Zlatého fondu Českého rozhlasu 1946-1969).
Ze Zlatého fondu Českého rozhlasu 1946-1969.
99 Kč
119 Kč

Jednotlivé části

Večerní písně, cyklus písní na slova Vítězslava Hálka pro tenor a orchestr
Kdo v zlaté struny zahrát zná, 1. část 00:01:47

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:01:47 15 Kč
/
Nekamenujte proroky, 2. část 00:01:46

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:01:46 15 Kč
/
Mně zdálo se, 3. část 00:01:46

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:01:46 15 Kč
/
Hej, jaká radost v kole, 4. část 00:00:54

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:00:54 15 Kč
/
Z svých písní trůn ti udělám, 5. část 00:02:07

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:07 15 Kč
/
Biblické písně, op. 99
Oblak a mrákota jest vůkol Něho, 1. část (baryton) 00:02:17

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:17 15 Kč
/
Skrýše má a pavéza má Ty jsi, 2. část (baryton) 00:02:01

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:01 15 Kč
/
Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou, 3. část (alt) 00:03:38

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:38 15 Kč
/
Hospodin jest můj pastýř, 4. část (alt) 00:03:00

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:00 15 Kč
/
Bože! Bože! Píseň novou, 5. část (baryton) 00:03:32

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:32 15 Kč
/
Slyš, ó Bože, volání mé, 6. část (alt) 00:03:24

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:24 15 Kč
/
Při řekách babylonských, 7. část (alt) 00:03:38

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:38 15 Kč
/
Popatřiž na mne, 8. část (baryton) 00:02:59

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:59 15 Kč
/
Pozdvihuj oči svých k horám, 9. část (baryton) 00:02:27

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:27 15 Kč
/
Zpívejte Hospodinu píseň novou, 10. část (alt) 00:02:09

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:09 15 Kč
/
Údolí nového království, cyklus písní pro baryton a orchestr, op. 31
Prolog, 1. část 00:03:43

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:43 15 Kč
/
Studny nadějí, 2. část 00:02:31

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:31 15 Kč
/
Skonejšení, 3. část 00:04:06

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:04:06 15 Kč
/
Epilog, 4. část 00:03:37

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:37 15 Kč
/
Čisté jitro, cyklus písní pro soprán a orchestr
Čisté jitro, 1. část 00:03:37

Autor textu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:37 15 Kč
/
Blažené úsměvy mrtvých, 2. část 00:04:31

Autor textu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:04:31 15 Kč
/
Vítězná píseň, 3. část 00:02:57

Autor textu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:57 15 Kč
/

Více

Večerní písně, cyklus písní na slova Vítězslava Hálka pro tenor a orchestr
Kdo v zlaté struny zahrát zná, 1. část 00:01:47

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:01:47 20 Kč
/
Nekamenujte proroky, 2. část 00:01:46

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:01:46 20 Kč
/
Mně zdálo se, 3. část 00:01:46

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:01:46 20 Kč
/
Hej, jaká radost v kole, 4. část 00:00:54

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:00:54 20 Kč
/
Z svých písní trůn ti udělám, 5. část 00:02:07

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:07 20 Kč
/
Biblické písně, op. 99
Oblak a mrákota jest vůkol Něho, 1. část (baryton) 00:02:17

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:17 20 Kč
/
Skrýše má a pavéza má Ty jsi, 2. část (baryton) 00:02:01

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:01 20 Kč
/
Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou, 3. část (alt) 00:03:38

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:38 20 Kč
/
Hospodin jest můj pastýř, 4. část (alt) 00:03:00

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:00 20 Kč
/
Bože! Bože! Píseň novou, 5. část (baryton) 00:03:32

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:32 20 Kč
/
Slyš, ó Bože, volání mé, 6. část (alt) 00:03:24

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:24 20 Kč
/
Při řekách babylonských, 7. část (alt) 00:03:38

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:38 20 Kč
/
Popatřiž na mne, 8. část (baryton) 00:02:59

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:59 20 Kč
/
Pozdvihuj oči svých k horám, 9. část (baryton) 00:02:27

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:27 20 Kč
/
Zpívejte Hospodinu píseň novou, 10. část (alt) 00:02:09

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:09 20 Kč
/
Údolí nového království, cyklus písní pro baryton a orchestr, op. 31
Prolog, 1. část 00:03:43

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:43 20 Kč
/
Studny nadějí, 2. část 00:02:31

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:31 20 Kč
/
Skonejšení, 3. část 00:04:06

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:04:06 20 Kč
/
Epilog, 4. část 00:03:37

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:37 20 Kč
/
Čisté jitro, cyklus písní pro soprán a orchestr
Čisté jitro, 1. část 00:03:37

Autor textu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:03:37 20 Kč
/
Blažené úsměvy mrtvých, 2. část 00:04:31

Autor textu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:04:31 20 Kč
/
Vítězná píseň, 3. část 00:02:57

Autor textu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:02:57 20 Kč
/

Více