Jiří Ignác Linek: Vánoční pastorely

Jiří Ignác Linek: Vánoční pastorely

Jiří Ignác Linek (1725 - 1791) studoval na piaristickém gymnáziu v Kosmonosích, skladbu se učil u J. Segera v Praze. Od roku 1747 byl kantorem v Bakově nad Jizerou. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů českých kantorů, v tvorbě se inspiroval melodikou lidové písně. Nabízíme šest jeho vokálních a dvě instrumentální pastorely na snímcích vznikajících v Čs. rozhlase již od 50. let 20. století.

Pokud nahlédneme do českého hudebního odkazu období Vánoc, shledáme, že zvláštní místo zde má zejména repertoár vánoční pastorální hudby, který byl charakteristickým projevem české hudby 18. století. Jeho hlavními tvůrci byli kantoři, ředitelé kůrů a skladatelé v jedné osobě, mezi kterými najdeme i Jiřího Ignáce Linka.

Počátky hudební formy pastorely můžeme hledat v období renesance, postupně se vyprofilovala v útvar vokálně instrumentální hudby inspirovaný pastýřskou poezií. Později se začala úzce vázat k Vánocům a příchodu tří králů. Důležitým momentem je provázanost pastorel s lidovou hudbou, venkovským prostředím i středověkými jesličkovými hrami.
69 Kč
89 Kč

Jednotlivé části

Jiří Ignác Linek: Ó, Jezulátko 00:05:56

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Natáčecí technik:

Interpret nástroje:

Interpret zpěvu:

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1991

víceméně
00:05:56 15 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Mistře můj, pamatuj, pastorella jucunda pro dětský sbor a barytonové sólo s průvodem varhanního positivu 00:03:28 00:03:28 15 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Poslechněte noviny, pastorella ex D 00:05:08

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Sbormistr:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Režisér hudby:

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1968

víceméně
00:05:08 15 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Vstávejte, bratři rozmilí, pastorella ex D 00:06:52

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Interpret zpěvu:

Režisér hudby:

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1968

víceméně
00:06:52 15 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Pastorela na jitřní 00:06:09

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Sbor-skupina:

Interpret nástroje:

Interpret zpěvu: , , , ,

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1950

víceméně
00:06:09 15 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Pastorela slavonica 00:02:56

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Sbor-skupina:

Dirigent:

Sbormistr:

Natáčecí technik:

Interpret nástroje:

Interpret zpěvu: ,

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1991

víceméně
00:02:56 15 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Pastorela pro cembalo a orchestr 00:03:57

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Interpret nástroje:

Dirigent:

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1959

víceméně
00:03:57 15 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Pastorela pro cembalo a orchestr 00:05:32

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Interpret nástroje:

Upravovatel:

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1977

víceméně
00:05:32 15 Kč
/

Více

Jiří Ignác Linek: Ó, Jezulátko 00:05:56

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Natáčecí technik:

Interpret nástroje:

Interpret zpěvu:

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1991

víceméně
00:05:56 20 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Mistře můj, pamatuj, pastorella jucunda pro dětský sbor a barytonové sólo s průvodem varhanního positivu 00:03:28 00:03:28 20 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Poslechněte noviny, pastorella ex D 00:05:08

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Sbormistr:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Režisér hudby:

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1968

víceméně
00:05:08 20 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Vstávejte, bratři rozmilí, pastorella ex D 00:06:52

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Interpret zpěvu:

Režisér hudby:

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1968

víceméně
00:06:52 20 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Pastorela na jitřní 00:06:09

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Sbor-skupina:

Interpret nástroje:

Interpret zpěvu: , , , ,

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1950

víceméně
00:06:09 20 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Pastorela slavonica 00:02:56

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Sbor-skupina:

Dirigent:

Sbormistr:

Natáčecí technik:

Interpret nástroje:

Interpret zpěvu: ,

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1991

víceméně
00:02:56 20 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Pastorela pro cembalo a orchestr 00:03:57

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Interpret nástroje:

Dirigent:

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1959

víceméně
00:03:57 20 Kč
/
Jiří Ignác Linek: Pastorela pro cembalo a orchestr 00:05:32

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Interpret nástroje:

Upravovatel:

Rok vydání: 2016

Rok nahrávky: 1977

víceméně
00:05:32 20 Kč
/

Více