Hudba České kvarteto
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8590236072329
Katalogové číslo
CR0723-2
Interpret

České kvarteto

České kvarteto

Historické zvukové záznamy z let 1928 a 1929

ČESKÉ KVARTETO
Karel Hoffmann – I. housle
Josef Suk – II. housle
Jiří Herold – viola
Ladislav Zelenka – violoncello

Bedřich Smetana (1824–1884)
Smyčcový kvartet c. 1 e moll
Smyčcový kvartet c. 2 d moll

Josef Suk (1874–1935)
Meditace na chorál Svatý Václave pro smyčcové kvarteto op. 35a

Antonín Dvořák (1841-1904)
věty ze smyčcových kvartetů c. 10 (B92), c. 9 (B75) a c. 12 (B179) ČESKÉ KVARTETO – bylo prvním komorním souborem z českých zemí, který dosáhl evropského věhlasu. Již v době svého působení 1892–1933 se stalo legendou a jeho příkladu následovaly další čtyři generace české kvartetní školy. Samotné začátky Českého kvarteta nepostrádaly odvahu a svědomitou přípravu. Duchovním otcem souboru byl Hanuš Wihan (1855–1920), zkušený clen dvorní kapely v Mnichově i komorní hráč. Na pražské konzervatoři získal pro kvartetní hru čtyři vynikající studenty – houslisty Karla Hoffmanna (1872–1936) a Josefa Suka (1874–1935), jako violistu Oskara Nedbala (1875–1930) a violoncellistu Otto Bergera (1873–1897). Tři z nich byli zároveň skladatelskými žáky Antonína Dvořáka. Mladí hudebníci vzbudili obdiv jako „znamenité hudební talenty“ nejen brilantní hrou – „křišťálovou čistotou intonace, vroucností melodické fráze, přesností a ohněm rytmu, výrazným pointováním tematické práce“, ale také provedením „vzácně sladěným co do pojetí a v přednesu vzorném a plastickém“, i pro svůj „nadšený zápal“ a „nezdolnou sílu svěží mladosti“.
Tehdy bezděčně vznikl i název jejich čtveřice: ve zprávě o skvělém úspěchu – k rozlišení od nedávno hostujícího italského kvarteta z Florencie – nazval Josef Bohuslav Foerster v právě citovaných Národních listech 26. 10. 1892 soubor čtyř pražských studentu „české kvarteto“. K podpoře koncertu nového souboru byl založen a dodnes působí Český spolek pro komorní hudbu. Pod názvem České kvarteto sklízel soubor nadšené úspěchy v lednu a únoru 1893 ve Vídni a při doslova stovkách dalších zájezdu do Rakouska, Německa, Ruska, Itálie, Francie, Belgie, Holandska, Anglie, Dánska, Švédska, Norska, Švýcarska, Rumunska, Srbska, Španělska a Portugalska – tedy celou hudební Evropou – po plných čtyřicet sezon v téměř čtyřech tisících koncertech. V prvním čtvrtstoletí činnosti přitom název kvarteta navíc zřetelně upozorňoval kulturní Evropu na národ, který teprve připravoval obnovení samostatného státu. Běh času přinesl Českému kvartetu několik proměn. Za onemocnělého a předčasně zesnulého Otto Bergera zasedl k violoncellu sám zakladatel Hanuš Wihan. Za Oskara Nedbala přišel Jiří Herold (1875–1934) a po Hanuši Wihanovi z další generace Ladislav Zelenka (1881–1957). V posledním roce činnosti zastoupil Josefa Suka koncertní mistr České filharmonie Stanislav Novák (1890–1945). Primáriem zůstal po celou dobu trvání kvarteta Karel Hoffmann. V repertoáru Českého kvarteta náleželo stěžejní postavení kvartetům Bedřicha Smetany. Náročnost obou děl, současníky považovaných za nesrozumitelná a nehratelná, se vymykala běžným hráčským možnostem doby. České kvarteto však tato díla nejen prosadilo do koncertních síní, především se však zasadilo o uznání kvalit dlouho nepochopeného kvartetu d moll. Celkový počet provedení obou Smetanových děl se blížil číslu 2000. S blízkým osobním zaujetím kvarteto hrálo i díla Antonína Dvořáka a později také skladby svého clena Josefa Suka. Na tvorbě duchovně spřízněných skladatelů kvarteto vytříbilo interpretační pojetí do pevného základu, který domácí tradice dodnes respektuje.
Historické gramofonové záznamy z přelomu 20. a 30. let 20. století zachycují proslulý komorní soubor v posledních letech veřejného vystupování. Překonaný zenit má zvláštní atmosféru, napětí i hloubku, nezapře vědomí závažnosti, ani schopnost oddaného ponoření jak do meditativních, tak do dramatických vrcholů. Současně však prozrazuje věk hudebníků a dnešní posluchač v nich nepřeslechne dobové hráčské zvyklosti (glissanda a občasnou intonační velkorysost), které už z interpretace odnesl čas. Zvukové snímky tak v sobě nesou nejen dotek s komorní legendou, ale také otisk doby, jejího vkusu a stylu, i jejích technických možností, jak je dobře známe z prvních zvukových filmu. Ačkoli hodnota gramofonových desek Českého kvarteta byla zřejmá, lisovány byly jen v omezeném počtu, a byly proto vzácné již v době svého vzniku. Sběratelská drahocennost ovšem není jejich nejvyšší zajímavostí. Ta spočívá v jedinečnosti průhledu do vývoje kvartetní hry a ve znějícím doteku se samými základy velké tradice české kvartetní školy. Zvukové záznamy přitom zpřítomňují nejen pouhou existenci slavného souboru, ale dokládají i jeho dlouholetou hráčskou souhru, spolehlivou techniku a neomylný smysl pro budování architektury hudebních celku pomocí dynamiky a uvážlivé volby temp. Představují souhrn průkopnické koncertní zkušenosti a výsledek dlouholetého tříbení interpretačního stylu. Tím zároveň umožnují poznat, odkud a jak daleko pokročilo interpretační umění během posledního století. To vše na jediném CD s výhradně českým repertoárem: obě skladby Smetanovy, kvartety e moll a d moll, a meditace Sukova, komponovaná přímo pro tento soubor, jsou představeny v úplnosti. Nahrávky dvou vět z Dvořákových kvartetu Es dur a d moll jsou ojedinělá torza, s nimiž dvě závěrečné věty „amerického“ kvartetu F dur zde vytvářejí nový příležitostný celek. Zpřístupněním unikátních záznamu hry Českého kvarteta pozdravuje Český spolek pro komorní hudbu Rok české hudby 2014.
Jan Králík

99 Kč
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8590236072329
Katalogové číslo
CR0723-2
Interpret