Hudba J. B. Foerster: Debora, opera o třech dějstvích

J. B. Foerster: Debora, opera o třech dějstvích

J. B. Foerster: Debora, opera o třech dějstvích

Opera o třech dějstvích. Nahrávka z roku 1959.
Účinkují: Drahomíra Tikalová (Debora), Eduard Haken, Theodor Šrubař, Karel Kalaš, Jaroslava Vymazalová, Antoní Votava a další.
149 Kč
169 Kč
349 Kč

Jednotlivé části

Předehra k opeře Debora
Předehra k opeře Debora 00:05:07

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:07 15 Kč
/
Debora - 1. dějství
Sbor, Hana, Farář "Z hlubin bolů / Ó kterak v duši cítím kouzlo víry" 00:05:34

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:34 15 Kč
/
Jakub, sbor, Hana, Farář, Rychtář "Ó běda, duch se slov těch hrozí / Hrůza! Zabte ji!" 00:03:43

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:03:43 15 Kč
/
Debora, Hana, Jakub, Rychtář, sbor, Josef "Já hledám - ne, já nikoho / Než dotkne se jí někdo ranou" 00:05:42

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:42 15 Kč
/
Rychtář, Josef, Farář, Hana "Slyš, co se mezi lidem šíří / Ó mluv, že klamem všecko" 00:05:53

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:53 15 Kč
/
Rychtář, Farář "Ne, já ho nechci proklínati / To nakvašené horké mládí" 00:04:23

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:23 15 Kč
/
Josef "Co je to se mnou? / Ó Deboro, má svatá touha" 00:05:24

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:24 15 Kč
/
Debora, Josef "Ó stůj a nejdi ve chrám dál / Na srdci mém jen najdeš Boha" 00:04:12

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:12 15 Kč
/
Debora - 2. dějství
Stará Židovka "Deboro, kde dlíš?" 00:05:40

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:40 15 Kč
/
Jakub, Stará Židovka "Hle, jedna z nich / Tady rychtář posílá vám" 00:04:11

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:11 15 Kč
/
Farář, Jakub, Rychtář, Hana "Hle, Jakub už se vrací zpátky / Bůh vyslyšel mé prosby" 00:05:52

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:52 15 Kč
/
Josef, Farář, Rychtář, Hana "Kde mešká asi Debora?" 00:04:09

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:09 15 Kč
/
Josef, Farář, Hana, Rychtář "Ó zrada, zrada / Mé duši nyní svítá" 00:04:49

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:49 15 Kč
/
Hana, Josef "Já, Josefe to nebyla" 00:04:40

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:40 15 Kč
/
Debora, sbor "Sem přijít má / Svaté Tělo Krista" 00:05:04

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:04 15 Kč
/
Josef, Debora "Ty zrádná, nemáš na tom dosti?" 00:06:12

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:06:12 15 Kč
/
Josef, Hana "Ó proklet! Bože budiž milostiv" 00:05:10

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:10 15 Kč
/
Debora - 3. dějství
Sbor, Jakub, Josef, Hana "Vezem z polí klasy / Hospodáři tady nesem..." 00:06:32

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:06:32 15 Kč
/
Polka 00:02:59

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:02:59 15 Kč
/
Sousedská 00:03:01

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:03:01 15 Kč
/
Josef, sbor "Teď na polích není práce více" 00:03:09

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:03:09 15 Kč
/
Debora, Hana "Ó Bože, jsem tu zas /Tolik květů Pán Bůh našel v širý svět" 00:03:41

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:03:41 15 Kč
/
Debora, Hana "Jejich ditě? Běda!" 00:04:23

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:23 15 Kč
/
Hana, Josef "Zde také není / My byli zcela šťastni" 00:06:24

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:06:24 15 Kč
/
Debora, Hana, Josef "Jsem zase silná / Štěstí, štěstí, štěstí" 00:04:50

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:50 15 Kč
/
Debora, Josef, Hana "Ó ještě kletbu moji cítí / Hleď, duše má" 00:03:17

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:03:17 15 Kč
/
Debora, Hana, Josef "Ó Bože, co to slyšela jsem?" 00:06:04

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:06:04 15 Kč
/

Více

Předehra k opeře Debora
Předehra k opeře Debora 00:05:07

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:07 20 Kč
/
Debora - 1. dějství
Sbor, Hana, Farář "Z hlubin bolů / Ó kterak v duši cítím kouzlo víry" 00:05:34

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:34 20 Kč
/
Jakub, sbor, Hana, Farář, Rychtář "Ó běda, duch se slov těch hrozí / Hrůza! Zabte ji!" 00:03:43

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:03:43 20 Kč
/
Debora, Hana, Jakub, Rychtář, sbor, Josef "Já hledám - ne, já nikoho / Než dotkne se jí někdo ranou" 00:05:42

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:42 20 Kč
/
Rychtář, Josef, Farář, Hana "Slyš, co se mezi lidem šíří / Ó mluv, že klamem všecko" 00:05:53

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:53 20 Kč
/
Rychtář, Farář "Ne, já ho nechci proklínati / To nakvašené horké mládí" 00:04:23

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:23 20 Kč
/
Josef "Co je to se mnou? / Ó Deboro, má svatá touha" 00:05:24

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:24 20 Kč
/
Debora, Josef "Ó stůj a nejdi ve chrám dál / Na srdci mém jen najdeš Boha" 00:04:12

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:12 20 Kč
/
Debora - 2. dějství
Stará Židovka "Deboro, kde dlíš?" 00:05:40

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:40 20 Kč
/
Jakub, Stará Židovka "Hle, jedna z nich / Tady rychtář posílá vám" 00:04:11

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:11 20 Kč
/
Farář, Jakub, Rychtář, Hana "Hle, Jakub už se vrací zpátky / Bůh vyslyšel mé prosby" 00:05:52

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:52 20 Kč
/
Josef, Farář, Rychtář, Hana "Kde mešká asi Debora?" 00:04:09

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:09 20 Kč
/
Josef, Farář, Hana, Rychtář "Ó zrada, zrada / Mé duši nyní svítá" 00:04:49

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:49 20 Kč
/
Hana, Josef "Já, Josefe to nebyla" 00:04:40

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:40 20 Kč
/
Debora, sbor "Sem přijít má / Svaté Tělo Krista" 00:05:04

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:04 20 Kč
/
Josef, Debora "Ty zrádná, nemáš na tom dosti?" 00:06:12

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:06:12 20 Kč
/
Josef, Hana "Ó proklet! Bože budiž milostiv" 00:05:10

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:05:10 20 Kč
/
Debora - 3. dějství
Sbor, Jakub, Josef, Hana "Vezem z polí klasy / Hospodáři tady nesem..." 00:06:32

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:06:32 20 Kč
/
Polka 00:02:59

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:02:59 20 Kč
/
Sousedská 00:03:01

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:03:01 20 Kč
/
Josef, sbor "Teď na polích není práce více" 00:03:09

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:03:09 20 Kč
/
Debora, Hana "Ó Bože, jsem tu zas /Tolik květů Pán Bůh našel v širý svět" 00:03:41

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:03:41 20 Kč
/
Debora, Hana "Jejich ditě? Běda!" 00:04:23

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:23 20 Kč
/
Hana, Josef "Zde také není / My byli zcela šťastni" 00:06:24

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:06:24 20 Kč
/
Debora, Hana, Josef "Jsem zase silná / Štěstí, štěstí, štěstí" 00:04:50

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:04:50 20 Kč
/
Debora, Josef, Hana "Ó ještě kletbu moji cítí / Hleď, duše má" 00:03:17

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:03:17 20 Kč
/
Debora, Hana, Josef "Ó Bože, co to slyšela jsem?" 00:06:04

Autor hudby:

Práva výrobce: , ,

Interpret zpěvu: , , , , , ,

Výrobce záznamu:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Sbor-skupina:

Sbormistr:

Interpret nástroje:

Autor libreta:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1954

víceméně
00:06:04 20 Kč
/

Více