Holduj tanci, pohybu

Holduj tanci, pohybu

Počátky rozvoje organizovaného sportu u nás můžeme datovat od roku 1862, kdy byla založená Tělocvičná jednota pražská, později Sokol. Ten se v následujících letech rozvíjel do nejrůznějších sportovních odvětví.

Sportovní tematika se také prolíná napříč hudebními žánry od populární písničky, přes swing až k dechové koncertní hudbě. Připomenout si můžete nejen Ježkovu, Voskovcovu a Werichovu píseň Holduj tanci, pohybu v podání F. Filipovského, ale i známé písně H. Vondráčkové a K. Černocha a další písně a pochody s tématem sportu, pohybu a tance.

Ježek / Voskovec / Werich: Holduj tanci, pohybu
zpívá Filipovský, František a Dětský sbor, hraje Orchestr Václava Hybše (1974)

Max Wittmann / František Jemelka: Hokej je náš život
zpívá Pantůček, Libor, Sbor Orchestru Gustava Broma, hraje Orchestr Gustava Broma (1976)

Florrie Palmer / Zdeněk Borovec: Nač vlastně v půli vzdávat mač
zpívá Vondráčková, Helena, Strýci, Bezinky, Taneční orchestr Čs. rozhlasu v Praze řídí Vobruba, Josef (1980)

Zdeněk Marat / Petr Markov: Běžec dlouhých tratí
zpívá Černoch, Karel, Vokální soubor Lubomíra Pánka, Orchestr Čs. televize v Praze řídí Zahradník, Václav (1980)

Kamil Miroslav Jíša: Sportovní polka
zpívají Trnka, Ivan a Čížková, Irena, hrají Pražští muzikáři, řídí Švehla, Antonín (1978)

Karel Valdauf: Sportovní pochod
Orchestr Karla Valdaufa (1974)

Miloš Smatek: Hokejový kvapík
Ústřední hudba Ministerstva vnitra ČSSR, Horák, Stanislav (1973)

Jaroslav Malina: Gól, pochodová píseň
Vokální soubor Lubomíra Pánka, Zlatá muzika (1974)

Karel Jeníček: Sportovec
Posádková hudba Praha, Železňák, František (1974)

Jonák, Zdeněk/Marat, Zdeněk/Pikart, Ladislav/Basler, Dalibor:Spartakiádní směs, melodií z hudby ke spartakiádním cvičením
Vokální soubor Lubomíra Pánka, Orchestr Karla Vlacha (1985)
99 Kč
119 Kč

Jednotlivé části

Ježek / / Voskovec / Werich: Holduj tanci, pohybu 00:03:24

Autor hudby:

Autor textu: ,

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu:

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Upravovatel:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Orchestr-skupina:

Natáčecí technik:

Sbor-skupina:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:03:24 20 Kč
/
Max Wittmann / František Jemelka: Hokej je náš život 00:02:34

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Interpret zpěvu: ,

Sbor-skupina:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1976

víceméně
00:02:34 20 Kč
/
Florrie Palmer / Zdeněk Borovec: Nač vlastně v půli vzdávat mač 00:03:29

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu:

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Autor českého textu:

Upravovatel:

Režisér hudby:

Sbor-skupina: ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1980

víceméně
00:03:29 20 Kč
/
Zdeněk Marat / Petr Markov: Běžec dlouhých tratí 00:03:07

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu:

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Sbor-skupina:

Zvukový mistr:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1980

víceméně
00:03:07 20 Kč
/
Kamil Miroslav Jíša: Sportovní polka 00:03:06

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Režijní spolupráce:

Zvukový mistr:

Interpret zpěvu: ,

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1978

víceméně
00:03:06 15 Kč
/
Karel Valdauf: Sportovní pochod 00:02:37

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:02:37 15 Kč
/
Miloš Smatek: Hokejový kvapík 00:02:33

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1973

víceméně
00:02:33 15 Kč
/
Jaroslav Malina: Gól, pochodová píseň 00:02:15

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Sbor-skupina:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:02:15 15 Kč
/
Karel Jeníček: Sportovec 00:02:55

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:02:55 15 Kč
/
Spartakiádní směs, melodií z hudby ke spartakiádním cvičením (Přidej se k nám, Kdo má svět rád, Máme rádi slunce nad hlavou, Zpíváme slunci) 00:07:15

Autor hudby: , , ,

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Sbor-skupina:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Režisér hudby:

Upravovatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Nakladatel:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1985

víceméně
00:07:15 15 Kč
/

Více

Ježek / / Voskovec / Werich: Holduj tanci, pohybu 00:03:24

Autor hudby:

Autor textu: ,

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu:

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Upravovatel:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Orchestr-skupina:

Natáčecí technik:

Sbor-skupina:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:03:24 25 Kč
/
Max Wittmann / František Jemelka: Hokej je náš život 00:02:34

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Interpret zpěvu: ,

Sbor-skupina:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1976

víceméně
00:02:34 25 Kč
/
Florrie Palmer / Zdeněk Borovec: Nač vlastně v půli vzdávat mač 00:03:29

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu:

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Autor českého textu:

Upravovatel:

Režisér hudby:

Sbor-skupina: ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1980

víceméně
00:03:29 25 Kč
/
Zdeněk Marat / Petr Markov: Běžec dlouhých tratí 00:03:07

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Interpret zpěvu:

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Sbor-skupina:

Zvukový mistr:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1980

víceméně
00:03:07 25 Kč
/
Kamil Miroslav Jíša: Sportovní polka 00:03:06

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Režijní spolupráce:

Zvukový mistr:

Interpret zpěvu: ,

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1978

víceméně
00:03:06 20 Kč
/
Karel Valdauf: Sportovní pochod 00:02:37

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:02:37 20 Kč
/
Miloš Smatek: Hokejový kvapík 00:02:33

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Dirigent:

Orchestr-skupina:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1973

víceméně
00:02:33 20 Kč
/
Jaroslav Malina: Gól, pochodová píseň 00:02:15

Autor hudby:

Autor textu:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Sbor-skupina:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:02:15 20 Kč
/
Karel Jeníček: Sportovec 00:02:55

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:02:55 20 Kč
/
Spartakiádní směs, melodií z hudby ke spartakiádním cvičením (Přidej se k nám, Kdo má svět rád, Máme rádi slunce nad hlavou, Zpíváme slunci) 00:07:15

Autor hudby: , , ,

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Sbor-skupina:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Režisér hudby:

Upravovatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Nakladatel:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1985

víceméně
00:07:15 20 Kč
/

Více