Hudba Duchovní kantáty: Sólo Ivan Kusnjer (Kvěch, Dvořák)

Duchovní kantáty: Sólo Ivan Kusnjer (Kvěch, Dvořák)

Duchovní kantáty: Sólo Ivan Kusnjer (Kvěch, Dvořák)

Otomar Kvěch: Requiem temporalem pro sóla, dětský a smíšený sbor, varhany, 3 komorní soubory a orchestr
záznam ČRo z festivalu Pražské premiéry ve Dvořákově síni Rudolfina 16. 3. 2009

Antonín Dvořák: Te Deum, kantáta pro sóla, sbor a orchestr, op. 103 B 176
záznam ČRo z provedení při 59. ročníku Pražského jara v katedrále sv. Víta 21. 5. 2004

Spojení kantátových děl, mezi jejichž vznikem leží celé století, je na tomto CD možná překvapivé, ale stejně překvapivě sourodé, ač díla sama jsou různá. Dvořák i Kvěch vycházeli z duchovních textů, s nimiž bytostně souzněli. Podněty ke kompozici a sám vznik obou děl se ovšem liší. Dvořák nedočkavě komponoval pro svůj očekávaný vstup do Nového světa. Kvěch naopak po léta vršil vlastní úvahy, pochybnosti a jistotu tvůrčího rozhodnutí. Dvořák volil soprán a baryton, sbor a orchestr. Kvěch ponechal baryton, ale ke sboru a orchestru připojil dva hluboké hlasy, dětský sbor a tři komorní soubory. Liturgický text rozšířil o slova Kazatele a Žalmů. Společné zaznění obou děl promlouvá jako nové, celistvé duchovní sdělení: od pocitů trpkosti, nepochopení a protivenství až k tušení naděje ve smyslu života a k oslavě Toho, jenž sám je nadějí a oporou veškerenstva. Od "marnosti" po "pouštěj chléb svůj po vodě, po létech najdeš jej" a vznešené "Tebe, Bože, chválíme." Sourodé jsou však nejen navazující směry myšlení, ale i skladatelské přístupy v obou dílech důsledně zhudebňující obsah, tradiční i nevšední myšlení motivické, melodické, rytmické, harmonicky střídmé i neobvyklé.

Jan Králík
199 Kč
219 Kč
249 Kč

Jednotlivé části

Otomar Kvěch: Requiem temporalem
Introitus et Kyrie 00:06:06 00:06:06 20 Kč
/
O mladosti (Choď po cestách srdce svého) 00:04:13 00:04:13 20 Kč
/
sekvence I (Kazatel - Dies irae) 00:03:34 00:03:34 20 Kč
/
O moudrosti (Přiložil jsem) 00:03:41 00:03:41 20 Kč
/
sekvence II (Quid sum miser) 00:02:48 00:02:48 20 Kč
/
O obžerství (I řekl jsem srdci svému) 00:04:02 00:04:02 20 Kč
/
sekvence III (Kazatel - Dies irae II. - Lacrimosa) 00:07:47 00:07:47 20 Kč
/
Offertorium / O nespravedlnosti / Hostias 00:11:00 00:11:00 20 Kč
/
Sanctus / Benedictus / O nesčetných dílech / Agnus Dei 00:14:21 00:14:21 20 Kč
/
Antonín Dvořák: Te Deum, op. 103
Allegro moderato, maestoso, 1. část 00:05:46

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu: ,

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Nakladatel:

Sbor-skupina:

Technická spolupráce:

Zvukový mistr:

Sbormistr:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2004

víceméně
00:05:46 25 Kč
/
Lento maestoso, 2. část 00:04:49

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu: ,

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Nakladatel:

Sbor-skupina:

Technická spolupráce:

Zvukový mistr:

Sbormistr:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2004

víceméně
00:04:49 25 Kč
/
Vivace, 3. část 00:02:26

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu: ,

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Nakladatel:

Sbor-skupina:

Technická spolupráce:

Zvukový mistr:

Sbormistr:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2004

víceméně
00:02:26 25 Kč
/
Lento, 4. část 00:05:28

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu: ,

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Nakladatel:

Sbor-skupina:

Technická spolupráce:

Zvukový mistr:

Sbormistr:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2004

víceméně
00:05:28 25 Kč
/

Více

Otomar Kvěch: Requiem temporalem
Introitus et Kyrie 00:06:06 00:06:06 25 Kč
/
O mladosti (Choď po cestách srdce svého) 00:04:13 00:04:13 25 Kč
/
sekvence I (Kazatel - Dies irae) 00:03:34 00:03:34 25 Kč
/
O moudrosti (Přiložil jsem) 00:03:41 00:03:41 25 Kč
/
sekvence II (Quid sum miser) 00:02:48 00:02:48 25 Kč
/
O obžerství (I řekl jsem srdci svému) 00:04:02 00:04:02 25 Kč
/
sekvence III (Kazatel - Dies irae II. - Lacrimosa) 00:07:47 00:07:47 25 Kč
/
Offertorium / O nespravedlnosti / Hostias 00:11:00 00:11:00 25 Kč
/
Sanctus / Benedictus / O nesčetných dílech / Agnus Dei 00:14:21 00:14:21 25 Kč
/
Antonín Dvořák: Te Deum, op. 103
Allegro moderato, maestoso, 1. část 00:05:46

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu: ,

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Nakladatel:

Sbor-skupina:

Technická spolupráce:

Zvukový mistr:

Sbormistr:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2004

víceméně
00:05:46 30 Kč
/
Lento maestoso, 2. část 00:04:49

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu: ,

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Nakladatel:

Sbor-skupina:

Technická spolupráce:

Zvukový mistr:

Sbormistr:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2004

víceméně
00:04:49 30 Kč
/
Vivace, 3. část 00:02:26

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu: ,

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Nakladatel:

Sbor-skupina:

Technická spolupráce:

Zvukový mistr:

Sbormistr:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2004

víceméně
00:02:26 30 Kč
/
Lento, 4. část 00:05:28

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Interpret zpěvu: ,

Režisér hudby:

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Nakladatel:

Sbor-skupina:

Technická spolupráce:

Zvukový mistr:

Sbormistr:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2004

víceméně
00:05:28 30 Kč
/

Více