Antonín Dvořák: Jakobín, opera o třech dějstvích, op. 84

Antonín Dvořák: Jakobín, opera o třech dějstvích, op. 84

Rekonstruovaný historický snímek z roku 1947.
Šrubař/Adolf, Bednář/Bohuš, Kalaš/hrabě, Červinková/Julie, Veverka/purkrabí, Votava/Jiří, Hruška/Benda, Petrová/Terinka, Cyteráková/klíčnice

1. dějství
Introdukce
1. (sbor, Bohuš, Julie) Své hlavy v prachu skláníme; Tvúj obraz vídám
2. (sbor) Jen postůjme tu okamžení
3. (purkrabí, Benda, Terinka, Jiří) Učený pane, dobrý den
4. (mužský sbor) Zle je
5. (Terinka, Jiří, purkrabí, sbor) Já šťastně se ho zbavila; Znáte toho pána
6. (purkrabí, sbor) To mně se stát!
7. (Jiří, Terinka, purkrabí) Chci s tebou promluvit; Pohleď mi do očí
8. (Bohuš, purkrabí, Terinka, Julie, Jiří) Dovolte mi
9. (sbor, Terinka, Julie, Jiří, Benda, Bohuš, purkrabí) Slyšte nás
10. (sbor, Bohuš, Julie, Adolf, Terinka, Jiří, hrabě, purkrabí) Sláva

2. dějství
Introdukce
1. (sbor, Terinka, Jiří, Benda) Tak, moji drazí! Bravo, bravissimo!; Zdráv buď, ó pane náš
2. (Terinka, Jiří) Ach, Bože, božínku; V té trýzni
3. (Terinka, Jiří, Benda) Vzbuď se
4. (ž. sbor) Pane učiteli
5. (Terinka, Jiří, Benda, Bohuš, Julie) Jakobíni!; My cizinou jsme bloudili
6. (purkr., Terinka, Jiří, Benda) Jak vzácní hosté; Ó paní srdce vzňatého
7. (Terinka, Jiří, Benda, Adolf, purkr.) Vaše milost!
8. (Bohuš, Adolf, Jiří, purkr., Benda, Julie, Terinka, sbor) Já chráním vás!

3. dějství
1. (Jiří, Adolf, purkr., klíčnice) Ne, pusťte mne
2. (klíčnice, Lulie, Benda) Jen tiše vejděte
3. (Benda, hrabě) Zde k nohám Vaší milosti; Ten úsměv děcka
4. (Benda, Julie) Jsem v koncích. Posilniž vás Bůh!
5. (hrabě, Julie) Mně zdálo se. Ne, byl to klam; Synáčku, můj květe
6. (titíž) Ó, odpusť, pane!; O lásku tvou je marno ždáti
7. (sbor, Benda, hrabě, purkr., Adolf) Jen chvíli zkoušky; Zdráv buď; Stojí pěkný zámek
8. (Bohuš, hrabě, Julie, Terinka, Jiří, Benda, purkr.) Můj synu; Ó, mám tě zas; Pusté síně
99 Kč
119 Kč

Jednotlivé části

1. dějství 00:44:33

Autor hudby:

Autor libreta:

Sbormistr:

Režisér hudby:

Interpret zpěvu: , , , , , , , ,

Práva výrobce: ,

Sbor-skupina:

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Orchestr-skupina:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1947

víceméně
00:44:33 49 Kč
/
2. dějství 00:47:41

Autor hudby:

Autor libreta:

Sbormistr:

Režisér hudby:

Interpret zpěvu: , , , , , , , ,

Práva výrobce: ,

Sbor-skupina:

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Orchestr-skupina:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1947

víceméně
00:47:41 49 Kč
/
3. dějství 00:39:40

Autor hudby:

Autor libreta:

Sbormistr:

Režisér hudby:

Interpret zpěvu: , , , , , , , ,

Práva výrobce: ,

Sbor-skupina:

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Orchestr-skupina:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1947

víceméně
00:39:40 49 Kč
/
1. dějství 00:44:33

Autor hudby:

Autor libreta:

Sbormistr:

Režisér hudby:

Interpret zpěvu: , , , , , , , ,

Práva výrobce: ,

Sbor-skupina:

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Orchestr-skupina:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1947

víceméně
00:44:33 59 Kč
/
2. dějství 00:47:41

Autor hudby:

Autor libreta:

Sbormistr:

Režisér hudby:

Interpret zpěvu: , , , , , , , ,

Práva výrobce: ,

Sbor-skupina:

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Orchestr-skupina:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1947

víceméně
00:47:41 59 Kč
/
3. dějství 00:39:40

Autor hudby:

Autor libreta:

Sbormistr:

Režisér hudby:

Interpret zpěvu: , , , , , , , ,

Práva výrobce: ,

Sbor-skupina:

Výrobce záznamu:

Dirigent:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Orchestr-skupina:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1947

víceméně
00:39:40 59 Kč
/