Hudba Živá píseň Strážnice
Rok vydání
2015
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8590236077225
Práva výrobce

Živá píseň Strážnice

Živá píseň Strážnice

Výběr z festivalových pořadů z let 2000 – 2014. Vydáno u příležitosti 70. výročí existence MFF Strážnice.

Významné jubileum Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici se stalo inspirací pro nový ediční počin, který vzdává poctu festivalu, účinkujícím zpěvákům a muzikantům. V neposlední řadě i významnému partnerovi, který provází strážnické slavnosti (původní označení festivalu v poválečných letech) nepřetržitě od jejich prvního ročníku v roce 1946 - Českému (dříve Československému) rozhlasu. Kromě vysílání pořadů z festivalového dění vytvořil rozhlas svými záznamy fundamentální zvukovou paměť festivalu, z níž také nový hudební nosič bohatě čerpá. Již samotný titul vypovídá o tom, že se vydavatel Národní ústav lidové kultury ve Strážnici přihlásil k významnému historickému edičnímu počinu - monumentálnímu trojalbovému kompletu Živá píseň, který pro Supraphon připravil v roce 1975 dlouholetý rozhlasový redaktor Jaromír Nečas, věrný souputník „Strážnice“ a doyen programové rady festivalu.

Jak přenést do pouhého zvukového záznamu to pestré, těžko uchopitelné a spontánní dění na všech pódiích a také mimo pódia, ty pověstné Nečasovy písničky v trávě? Úkol vpravdě sysifovský - rovnice, která nemá jasné řešení, ale přesto je žádoucí se o ně pokusit. Posluchač hudební konzervy je ochucen o celou paletu vjemů a pocitů, které v souhře s improvizovaným a spontánním projevem vytváří atmosféru plnou života. Kdy platí, že „cimbál rozladěný žárem slunce nemůže zastínit hodnotu cimbalisty“.

Autoři a editoři zvukového nosiče se rozhodli koncipovat dva zvukové disky tak, aby na tom prvním vynikla pestrost festivalového dění v jeho regionální a hudební různorodosti, rozmanitosti scén a v náznaku vykreslené účinkování národnostních menšin i zahraničních souborů. Druhý zvukový nosič je pak zaměřen na významné osobnosti, které se objevily na festivalu v minulých patnácti letech a z nichž některé nás bohužel v této době opustily (ze zesnulých jmenujme například primáše Zdenka Kašpara, zpěváka Jaroslava Kováříka, cimbalistu a redaktora Jana Rokytu st., zpěváka Luboše Holého). Dále jsou zastoupeni Dušan Holý, Jarmila Šuláková, Vlasta Grycová, Milan Križo, Jan Karpiel, Antonín Konrády, Václav Harnoš a mnozí další. Doufáme, že se podařilo alespoň zčásti evokovat tu mimořádnou atmosféru strážnických slavností, kdy - slovy legendárního primáše a bývalého ředitele Ústavu lidového umění Slávka Volavého - jednou za rok, ve Strážnici a nikde jinde na světě, trvá jeden den čtyřicet osm hodin.

Dvojité CD ve formátu dárkového digipacku s obsáhlým bookletem vydává Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Českým rozhlasem a vydavatelstvím Radioservis, a.s. Titul je vydavatelským počinem, který potěší milovníky tradiční kultury a současně dokumentem mapujícím nejnovější etapu existence každoroční největší a nejvýznamnější folklorní události v České republice.

Výběr a sestava nahrávek: Michal Škopík a Jiří Plocek

299 Kč
Rok vydání
2015
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8590236077225
Práva výrobce