Hudba František Chaun: Pozvání na Happening
Rok vydání
2019
Rok nahrávky
1964
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.EH.2019.208
Celková délka
01:10:58
Autoři
, , , , , , , , , ,
Práva výrobce

František Chaun: Pozvání na Happening

František Chaun: Pozvání na Happening

Album skladeb Františka Chauna (1921-1981) s jeho dochovanými autorskými komentáři.

František Chaun vyhledával zejména ve své komorní tvorbě nevšední zvuk, který svým způsobem podtrhuje onen typický sklon ke grotesce a ironii, občas i bezuzdně hravé recesi, jež, jak dosvědčují pamětníci, byla neodmyslitelnou součástí takřka veškerého jeho počínání. Měl zálibu v nestandardních nástrojových sestavách. Z roku 1961 pochází v tomto albu dostupné Divertimento pro devět dechových nástrojů. Zvláštní slabost měl především pro kontrabas: v roce 1964 vznikla jeho poněkud bizarní Serenata rabbiosa pro housle a čtyři kontrabasy, o tři roky později (1967) následovalo další takřka "exoticky" obsazené Trio pro klarinet, lesní roh a kontrabas.

Rodák z jihočeských Kaplic vystudoval farmacii a celoživotně vykonával náročnou profesi lékárníka vyžadující exaktní znalosti a postupy. Svou přirozeností to byl však umělec par excellence. Osobnost s ohromnou představivostí, obrazotvorností a ustavičným puzením k tvorbě, jíž si nejspíš kompenzoval jistá omezení a povinnosti vůči předpisům a normám plynoucí z jeho občanského povolání.
Všestranná tvořivost se u Chauna projevila rovněž v řadě uměleckých oborů. Byl zdatným malířem velmi expresívního projevu, krajinářem, portrétistou i literátem se sklonem ke grotesknímu vidění a bizarní fabulaci - a stal se i velmi osobitým skladatelem. Jako umělec byl vlastně všestranný samouk, který svou vrozenou pozorovací schopností odezíral základní prvky technik a metod rozličných uměleckých oborů, aby je vzápětí přizpůsoboval svému vlastnímu vidění a tvůrčím potřebám. Tvořil především intuitivně, s naprostou volností, bez skrupulí spojoval prvky logické se zdánlivě nelogickými v umělecká díla občas bizarně groteskního obsahu, avšak vesměs silné výrazové působivosti.
V hudbě se vzdělával soukromě u J. Felda a K. Slavického, ale jako ke všem svým ostatním uměleckým činnostem k ní přistupoval de facto jako samouk.
99 Kč
119 Kč
Rok vydání
2019
Rok nahrávky
1964
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.EH.2019.208
Celková délka
01:10:58
Autoři
, , , , , , , , , ,
Práva výrobce

Jednotlivé části

František Chaun hovoří o svém díle Divertimento pro devět dechových nástrojů
František Chaun hovoří o svém díle Divertimento pro devět dechových nástrojů 00:19:10

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Hovoří: ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1969

víceméně
00:19:10 15 Kč
/
František Chaun: Divertimento pro devět dechových nástrojů
Allegro, 1. část 00:03:16

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:03:16 15 Kč
/
Vivo, 2. část 00:01:54

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:01:54 15 Kč
/
Poco allegro, 3. část 00:03:07

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:03:07 15 Kč
/
Poco adagio, 4. část 00:05:49

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:05:49 15 Kč
/
Allegro giocoso, 5. část 00:02:36

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:02:36 15 Kč
/
Vivace, 6. část 00:01:36

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:01:36 15 Kč
/
František Chaun hovoří o svém díle Serenata rabbiosa
František Chaun hovoří o svém díle Serenata rabbiosa 00:01:08

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Hovoří: ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1969

víceméně
00:01:08 15 Kč
/
František Chaun: Serenata rabbiosa pro housle a čtyři kontrabasy
Allegro assai, 1. část 00:02:34

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Interpret nástroje: , , , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1993

víceméně
00:02:34 15 Kč
/
Allegro con brio, 2. část 00:01:30

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Interpret nástroje: , , , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1993

víceméně
00:01:30 15 Kč
/
Grave, 3. část 00:03:47

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Interpret nástroje: , , , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1993

víceméně
00:03:47 15 Kč
/
Vivo, 4. část 00:03:03

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Interpret nástroje: , , , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1993

víceméně
00:03:03 15 Kč
/
Andante, Presto, 5. část 00:04:04

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Interpret nástroje: , , , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1993

víceméně
00:04:04 15 Kč
/
František Chaun hovoří o svém díle Trio pro klarinet, lesní roh a kontrabas
František Chaun hovoří o svém díle Trio pro klarinet, lesní roh a kontrabas 00:03:49

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Hovoří: ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1970

víceméně
00:03:49 15 Kč
/
František Chaun: Trio pro klarinet, lesní roh a kontrabas
Vivo energico, 1. část 00:05:27

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Člen souboru: , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:05:27 15 Kč
/
Moderato, 2. část 00:04:28

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Člen souboru: , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:04:28 15 Kč
/
Allegro vivace, 3. část 00:03:20

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Člen souboru: , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:03:20 15 Kč
/

Více

František Chaun hovoří o svém díle Divertimento pro devět dechových nástrojů
František Chaun hovoří o svém díle Divertimento pro devět dechových nástrojů 00:19:10

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Hovoří: ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1969

víceméně
00:19:10 20 Kč
/
František Chaun: Divertimento pro devět dechových nástrojů
Allegro, 1. část 00:03:16

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:03:16 20 Kč
/
Vivo, 2. část 00:01:54

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:01:54 20 Kč
/
Poco allegro, 3. část 00:03:07

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:03:07 20 Kč
/
Poco adagio, 4. část 00:05:49

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:05:49 20 Kč
/
Allegro giocoso, 5. část 00:02:36

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:02:36 20 Kč
/
Vivace, 6. část 00:01:36

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Člen souboru: , , , , , , , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1964

víceméně
00:01:36 20 Kč
/
František Chaun hovoří o svém díle Serenata rabbiosa
František Chaun hovoří o svém díle Serenata rabbiosa 00:01:08

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Hovoří: ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1969

víceméně
00:01:08 20 Kč
/
František Chaun: Serenata rabbiosa pro housle a čtyři kontrabasy
Allegro assai, 1. část 00:02:34

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Interpret nástroje: , , , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1993

víceméně
00:02:34 20 Kč
/
Allegro con brio, 2. část 00:01:30

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Interpret nástroje: , , , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1993

víceméně
00:01:30 20 Kč
/
Grave, 3. část 00:03:47

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Interpret nástroje: , , , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1993

víceméně
00:03:47 20 Kč
/
Vivo, 4. část 00:03:03

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Interpret nástroje: , , , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1993

víceméně
00:03:03 20 Kč
/
Andante, Presto, 5. část 00:04:04

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Režisér hudby:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Interpret nástroje: , , , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1993

víceméně
00:04:04 20 Kč
/
František Chaun hovoří o svém díle Trio pro klarinet, lesní roh a kontrabas
František Chaun hovoří o svém díle Trio pro klarinet, lesní roh a kontrabas 00:03:49

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Hovoří: ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 1970

víceméně
00:03:49 20 Kč
/
František Chaun: Trio pro klarinet, lesní roh a kontrabas
Vivo energico, 1. část 00:05:27

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Člen souboru: , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:05:27 20 Kč
/
Moderato, 2. část 00:04:28

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Člen souboru: , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:04:28 20 Kč
/
Allegro vivace, 3. část 00:03:20

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Nakladatel:

Člen souboru: , ,

Orchestr-skupina:

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:03:20 20 Kč
/

Více