Hudba František Ignác Tůma: Sonáty, Partity, Sinfonie
Rok vydání
2021
Rok nahrávky
1974
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.EH.2018.552
Celková délka
01:03:37
Autoři
, , , , , ,
Práva výrobce

František Ignác Tůma: Sonáty, Partity, Sinfonie

František Ignác Tůma: Sonáty, Partity, Sinfonie

Album sestavené z díla českého barokního skladatele Františka Ignáce Tůmy (1704 - 1774) nabízí rozhlasové nahrávky Partit a Sinfonií v podání houslistů Gabriely Demeterové a Petra Macečka, cembalistky Giedré Lukašaité-Mrázkové a violoncellisty Petra Hejného.

Sestava je doplněna o Sonátu A dur v nastudování souboru Musica da camera Praga a Sonátu pro dva trombony a smyčce, kterou hrají Zdeněl Pulec a Ladislav Odcházel na trombony a komorní orcehstr Camerata Nova.

František Ignáz Tůma, český skladatel, kapelník, hráč na violu a teorbu, se věnoval vokální chrámové i světské instrumentální hudbě. Český skladatel, kapelník, hráč na violu a teorbu. Základy hudebního vzdělání získal od otce, venkovského varhaníka. Byl choralistou v minoritském kostele sv. Jakuba na Starém Městě v Praze v době, kdy tam působil B. M. Černohorský (1720-27). V roce 1729 odešel do Vídně, kde studoval u J. J. Fuxe. Zde získal postavení kapelníka u kapely českého kancléře, hraběte Františka Ferdinanda Kinského (od r. 1931). Po jeho smrti (1941) nastoupil na místo komorního skladatele a kapelníka císařovny-vdovy Alžběty. V roce 1750 odešel do penze, v roce 1768 se na základě pozvání odebral do premonstrátského kláštera v Gerasu (Dolní Rakousko). Na závěr života se nemocen vrátil do Vídně, kde dožil v péči Milosrdných bratří.

Badatel Tomáš Slavický soudí, že ačkoliv F. I. Tůma nijak neváhal využít výrazových možností "galantního" stylu a raného klasicismu, patřil ještě ke generaci, která ovládala starý styl a nevzdávala se ho. "Byl známý tím, že se držel po celý život osvědčeného řemesla, kterému se přiučil u svého učitele Fuxe, a jež rozvinul do skutečného mistrovství. V jeho skladbách přesto nalezneme značné stylové rozpětí - od přísných kanonických vět v "palestrinovském" duchu, přes komplikovaný barokní kontrapunkt oživovaný rétorickými figurami, až po "moderní" sonáty a symfonie k nerozeznání od mladších současníků."
149 Kč
169 Kč
Rok vydání
2021
Rok nahrávky
1974
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.EH.2018.552
Celková délka
01:03:37
Autoři
, , , , , ,
Práva výrobce

Jednotlivé části

František Ignác Tůma: Sonáta A dur pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncelo a cembalo
Andante, 1. část 00:01:32

Autor hudby:

Orchestr-skupina:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1981

víceméně
00:01:32 15 Kč
/
Allegro, 2. část 00:02:21

Autor hudby:

Orchestr-skupina:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1981

víceméně
00:02:21 15 Kč
/
Largo, 3. část 00:02:40

Autor hudby:

Orchestr-skupina:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1981

víceméně
00:02:40 15 Kč
/
Allegro, 4. část 00:02:04

Autor hudby:

Orchestr-skupina:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1981

víceméně
00:02:04 15 Kč
/
František Ignác Tůma: Sonáta pro dva trombony a smyčcový komorní orchestr
Adagio, 1. část 00:01:57

Autor hudby:

Interpret nástroje: ,

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Režisér hudby:

Zvukový mistr: ,

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:01:57 15 Kč
/
Allegretto, 2. část 00:02:12

Autor hudby:

Orchestr-skupina:

Interpret nástroje: ,

Dirigent:

Režisér hudby:

Zvukový mistr: ,

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:02:12 15 Kč
/
František Ignác Tůma: Partita č. 4 Es dur
Andante. Allegro assai, 1. část 00:02:25

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:02:25 15 Kč
/
Largo, 2. část 00:01:30

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:30 15 Kč
/
Allegro, 3. část 00:00:59

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:00:59 15 Kč
/
Andante, 4. část 00:01:39

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:39 15 Kč
/
Menuet. Trio, 5. část 00:02:33

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:02:33 15 Kč
/
František Ignác Tůma: Partita č. 5 in A
Gagliarda, č. 1 00:03:55

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:55 15 Kč
/
Siciliana, č. 2 00:02:57

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:02:57 15 Kč
/
Menuet. Trio, č. 3 00:03:11

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:11 15 Kč
/
Presto, č. 4 00:02:06

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:02:06 15 Kč
/
František Ignác Tůma: Partita č. 6 in A
Intrada, 1. část 00:03:42

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:42 15 Kč
/
Gavotta, 2. část 00:01:13

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:13 15 Kč
/
Menuet. Trio, 3. část 00:03:03

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:03 15 Kč
/
Gigue, 4. část 00:01:42

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:42 15 Kč
/
František Ignác Tůma: Sinfonia č. 12
Andante. Allegro strepitoso, 1. část 00:03:47

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:47 15 Kč
/
Sarabanda, 2. část 00:01:53

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Práva výrobce: ,

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:53 15 Kč
/
Menuet I. Menuet II., 3. část 00:03:16

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:16 15 Kč
/
La Bacchante, 4. část 00:02:02

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:02:02 15 Kč
/
František Ignác Tůma: Sinfonia č. 13
Adagio. Alla breve, 1. část 00:03:45

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:45 15 Kč
/
Ballo. Allegro, 2. část 00:01:04

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:04 15 Kč
/
Menuet, 3. část 00:01:34

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:34 15 Kč
/
Allegro, 4. část 00:01:56

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:56 15 Kč
/

Více

František Ignác Tůma: Sonáta A dur pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncelo a cembalo
Andante, 1. část 00:01:32

Autor hudby:

Orchestr-skupina:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1981

víceméně
00:01:32 20 Kč
/
Allegro, 2. část 00:02:21

Autor hudby:

Orchestr-skupina:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1981

víceméně
00:02:21 20 Kč
/
Largo, 3. část 00:02:40

Autor hudby:

Orchestr-skupina:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1981

víceméně
00:02:40 20 Kč
/
Allegro, 4. část 00:02:04

Autor hudby:

Orchestr-skupina:

Režisér hudby:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1981

víceméně
00:02:04 20 Kč
/
František Ignác Tůma: Sonáta pro dva trombony a smyčcový komorní orchestr
Adagio, 1. část 00:01:57

Autor hudby:

Interpret nástroje: ,

Orchestr-skupina:

Dirigent:

Režisér hudby:

Zvukový mistr: ,

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:01:57 20 Kč
/
Allegretto, 2. část 00:02:12

Autor hudby:

Orchestr-skupina:

Interpret nástroje: ,

Dirigent:

Režisér hudby:

Zvukový mistr: ,

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Práva výrobce: ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 1974

víceméně
00:02:12 20 Kč
/
František Ignác Tůma: Partita č. 4 Es dur
Andante. Allegro assai, 1. část 00:02:25

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:02:25 20 Kč
/
Largo, 2. část 00:01:30

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:30 20 Kč
/
Allegro, 3. část 00:00:59

Autor hudby:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:00:59 20 Kč
/
Andante, 4. část 00:01:39

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:39 20 Kč
/
Menuet. Trio, 5. část 00:02:33

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:02:33 20 Kč
/
František Ignác Tůma: Partita č. 5 in A
Gagliarda, č. 1 00:03:55

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:55 20 Kč
/
Siciliana, č. 2 00:02:57

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:02:57 20 Kč
/
Menuet. Trio, č. 3 00:03:11

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:11 20 Kč
/
Presto, č. 4 00:02:06

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:02:06 20 Kč
/
František Ignác Tůma: Partita č. 6 in A
Intrada, 1. část 00:03:42

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:42 20 Kč
/
Gavotta, 2. část 00:01:13

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Výrobce záznamu:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:13 20 Kč
/
Menuet. Trio, 3. část 00:03:03

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:03 20 Kč
/
Gigue, 4. část 00:01:42

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:42 20 Kč
/
František Ignác Tůma: Sinfonia č. 12
Andante. Allegro strepitoso, 1. část 00:03:47

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:47 20 Kč
/
Sarabanda, 2. část 00:01:53

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Práva výrobce: ,

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:53 20 Kč
/
Menuet I. Menuet II., 3. část 00:03:16

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:16 20 Kč
/
La Bacchante, 4. část 00:02:02

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:02:02 20 Kč
/
František Ignác Tůma: Sinfonia č. 13
Adagio. Alla breve, 1. část 00:03:45

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:03:45 20 Kč
/
Ballo. Allegro, 2. část 00:01:04

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:04 20 Kč
/
Menuet, 3. část 00:01:34

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Práva výrobce: ,

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:34 20 Kč
/
Allegro, 4. část 00:01:56

Autor hudby:

Interpret nástroje: , , ,

Práva výrobce: ,

Režisér hudby:

Nakladatel:

Natáčecí technik:

Výrobce záznamu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2018

Rok nahrávky: 1997

víceméně
00:01:56 20 Kč
/

Více