Hudba Ach, homo fragilis
Rok vydání
2002
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
SU 3623-2
EAN
099925362324
Celková délka
01:10:55
Interpret

Ach, homo fragilis

Ach, homo fragilis

Zhruba od konce 14. století vznikaly v Čechách útvary podobné písním s poetickým výrazivem, nazývané souhrnně jako lejchy. Některé z nich jsou strofické, podobně jako hymny (Ach homo fragilis, Ave spes et salus), jinde převládají dlouhé "rapsodické" fráze, které velmi volně rozvíjejí tradiční chorální melodiku. Vedle proseb k Bohu o spásu a odpuštění se lejchy obracejí k Panně Marii, jejíž kult byl v pozdním středověku neobyčejně živý. Z této konstelace vychází i dramaturgické členění nejnovější nahrávky souboru Schola Gregoriana Pragensis pro Supraphon: po první části věnované pokání následují zpěvy věnované Panně Marii jakožto hlavní přímluvkyni za hříchem postižené lidstvo. Návrat ke kajícnosti ve třetí části není výrazem pesimismu, ale vědomí nepřetržitého lidského vyrovnávání se se svou vlastní křehkostí.
Tato nahrávka získala v březnu 2003 ocenění Choc du Monde de la Musique - Le Monde de la Musique
99 Kč
Rok vydání
2002
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
SU 3623-2
EAN
099925362324
Celková délka
01:10:55
Interpret

Jednotlivé části

Leich Ach homo perpende fragilis 00:05:07 20 Kč
/
Antiphona Media vita 00:04:12 20 Kč
/
O felicem genitricem (Bohu svému, Králi nebeskému) 00:02:48 20 Kč
/
Leich Audi tellus 00:02:31 20 Kč
/
Litaniae Aufer a nobis 00:05:31 20 Kč
/
Cantio Ave spes et salus 00:02:14 20 Kč
/
Leich Pax vita salus 00:01:30 20 Kč
/
Alleluia Salve virga florens 00:02:24 20 Kč
/
Leich Ó, Maria, matko Božie 00:02:14 20 Kč
/
Presidiorum erogatrix 00:03:05 20 Kč
/
Cantio Vigilanter melodum 00:02:46 20 Kč
/
Leich Angelus ad virginem subintrans 00:01:42 20 Kč
/
Gloria Spiritus et alme 00:04:12 20 Kč
/
Leich Ave non Eve meritum/Cantio Digna laude 00:05:25 20 Kč
/
Cantio Stella maris diceris 00:02:54 20 Kč
/
Responsorium Afflicti pro peccatis 00:02:24 20 Kč
/
Rondellus Gentis mens labilis 00:02:14 20 Kč
/
Leich Vanitas vanitatum 00:05:22 20 Kč
/
Leich Felici signo 00:02:26 20 Kč
/
Motetus Homo luge - Homo miserabilis - Brumans est mors 00:02:13 20 Kč
/
Leich Fletus et stridor dentium 00:02:21 20 Kč
/
Cantio O quantum sollicitor 00:02:25 20 Kč
/
Kyrie Fons bonitatis 00:02:55 20 Kč
/

Více