Hudba Hurník: Umění poslouchat hudbu
Rok vydání
2012
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 9269-2
EAN
099925926922
Celková délka
05:36:31
Interpret

Hurník: Umění poslouchat hudbu

Hurník: Umění poslouchat hudbu

339 Kč
Rok vydání
2012
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 9269-2
EAN
099925926922
Celková délka
05:36:31
Interpret

Jednotlivé části

Album 1
Co umí hudba - průvodní slovo Kapela se představuje 00:09:00 15 Kč
/
Pohádka o princezně a žabce. Melodram 00:09:11 15 Kč
/
Co umí hudba - průvodní slovo Orchestr maluje (s částmi cyklu Čtvero ročních dob - Měsíc nad rybníkem a O žních) 00:05:13 15 Kč
/
Rozkvetlá jabloň 00:09:19 15 Kč
/
Co umí hudba - průvodní slovo Ještě jednou se představují nástroje 00:02:00 15 Kč
/
Co umí hudba - průvodní slovo Hudba zní (se IV. větou Symfonie G dur "S úderem kotlů") 00:04:52 15 Kč
/
Od jednoho do sta (1) - průvodní slovo s ukázkami skladeb 00:06:22 15 Kč
/
Od jednoho do sta (1) - průvodní slovo s ukázkami skladeb (pokračování) 00:08:34 15 Kč
/
Od jednoho do sta (1) - průvodní slovo s ukázkami skladeb (pokračování 3) 00:05:03 15 Kč
/
Album 2
Jak se klarinet spustil 00:05:24 15 Kč
/
Od jednoho do sta (2) - průvodní slovo (s básní Píseň o hlíně) 00:06:52 15 Kč
/
Od jednoho do sta (2) - průvodní slovo (s různými verzemi Slovanských tanců) 00:04:00 15 Kč
/
Od jednoho do sta (2) - průvodní slovo (s různými verzemi Humoresky 00:04:58 15 Kč
/
Od jednoho do sta (2) - průvodní slovo (se Sonátou C Dur - verze pro klavír a verze pro cembalo) 00:02:31 15 Kč
/
Z čeho se dělá hudba - průvodní slovo (s Černošskými tomtomy) 00:07:52 15 Kč
/
Příběh vojáka. Svita z baletu na text C. F. Ramuze (L'Histoire du Soldat) 00:02:22 15 Kč
/
Z čeho se dělá hudba - průvodní slovo (s částí II. věty Koncertu pro housle C dur) 00:01:18 15 Kč
/
Z čeho se dělá hudba - průvodní slovo (s částí Katakomb z Obrázků z výstavy) 00:00:47 15 Kč
/
Z čeho se dělá hudba - průvodní slovo (s částí Skotských tanců) 00:01:57 15 Kč
/
Z čeho se dělá hudba - průvodní slovo (s částí Žalozpěvu na Hirošimu) 00:03:01 15 Kč
/
Z čeho se dělá hudba - průvodní slovo (s částí Svěcení jara) 00:01:23 15 Kč
/
Rytmus - průvodní slovo (s Preludiem C dur z Temperovaného klavíru) 00:03:44 15 Kč
/
Rytmus - průvodní slovo (accelerando - retardo) 00:08:06 15 Kč
/
Rytmus - průvodní slovo (nepravidelný rytmus) 00:03:21 15 Kč
/
Rytmus - průvodní slovo (s částí Ohňového tance) 00:03:36 15 Kč
/
Album 3
Melodie - průvodní slovo (s písní Halu belu z České Orffovy školy) 00:08:44 15 Kč
/
Harmonie - průvodní slovo (s částí Symfonie č. 6 "Patetická", op. 74) 00:03:28 15 Kč
/
Polyfonie - průvodní slovo (s Anglickou suitou) + Nepodařená procházka z Příběhů jedné kapely 00:05:52 15 Kč
/
Fuga - průvodní slovo ( s Fugou pro varhany a moll) 00:03:45 15 Kč
/
Dynamika - průvodní slovo (ukázka z předehry Únos ze serailu. Opera) 00:04:31 15 Kč
/
Dynamika - průvodní slovo (s ukázkou ze Symfonie č. 94 G dur S úderem kotlů) 00:01:17 15 Kč
/
Dynamika - průvodní slovo ( s madrigalem Eccho) 00:02:03 15 Kč
/
Dynamika - průvodní slovo (s ukázkou ze Svěcení jara a Vltavy) 00:01:56 15 Kč
/
Dynamika - průvodní slovo (s ukázkou z Jihočeské suity pro orchestr - Kdysi) 00:08:19 15 Kč
/
Kontrasty - průvodní slovo (s ukázkami z Janáčkových skladeb) 00:04:40 15 Kč
/
Co je to kontrast - průvodní slovo (s příběhem Jak se kontrabas zamiloval z Příběhů jedné kapely) 00:08:18 15 Kč
/
Kontrasty - průvodní slovo (s ukázkami z Symfonie č. 7 - částí všech vět) 00:03:24 15 Kč
/
Kontrasty - průvodní slovo (s ukázkami ze skladeb Beethovena a Bacha) 00:06:45 15 Kč
/
Album 4
Úvod a královský pochod lva 00:02:39 15 Kč
/
Kohouti a slepice 00:00:53 15 Kč
/
Divocí osli 00:00:51 15 Kč
/
Offenbachův Kankán - Želvy 00:02:07 15 Kč
/
Slon 00:01:22 15 Kč
/
Klokani 00:00:50 15 Kč
/
Akvárium 00:02:20 15 Kč
/
Osobnosti s dlouhýma ušima 00:00:56 15 Kč
/
Kukačka v hlubokém lese 00:02:18 15 Kč
/
Voliéra 00:01:29 15 Kč
/
Klavíristé 00:01:42 15 Kč
/
Zkameněliny 00:01:26 15 Kč
/
Labuť 00:03:02 15 Kč
/
Finále. Průvod zvířat 00:02:10 15 Kč
/
Jak se musí hrát - průvodní slovo (s příběhem O ladičce a jejím áčku z Příběhů jedné kapely) 00:08:01 15 Kč
/
Jak se musí hrát - průvodní slovo (s ukázkou ze Sonáty facile - část II. věty) 00:02:57 15 Kč
/
Jak se musí hrát - průvodní slovo (s písničkou Smutná kytička) 00:01:30 15 Kč
/
Jak se musí hrát (tempo a rytmus) - průvodní slovo (s hudebními ukázkami) 00:04:05 15 Kč
/
Jak se musí hrát (o interpretaci) - průvodní slovo (s částí skladby Cantabile pro housle a klavír) 00:03:12 15 Kč
/
Jak se musí hrát (o interpretaci) - průvodní slovo (s III. větou z Braniborského koncertu F Dur č. 2) 00:03:11 15 Kč
/
Povzlet 00:02:45 15 Kč
/
Scherzo. Allegro leggierissimo 00:04:52 15 Kč
/
Burleska 00:03:02 15 Kč
/
Pět preludií - část 00:02:47 15 Kč
/
Vif 00:03:08 15 Kč
/
Za jarního večera 00:05:33 15 Kč
/
Album 5
Dějiny hudby (proměny) - průvodní slovo (s ukázkami z baroka, klasicismu, romantismu, impresionismu, 20. století)) 00:04:41 15 Kč
/
Dějiny hudby (baroko) - průvodní slovo (s částí I. věty Koncertu pro hoboj, housle a orchestr d moll) 00:01:18 15 Kč
/
Dějiny hudby (klasicismus) - průvodní slovo (s částí IV. věty Malé noční hudby) 00:01:00 15 Kč
/
Dějiny hudby (romantismus) - průvodní slovo (s částí skladby Šárka z cyklu Má vlast) 00:01:05 15 Kč
/
Dějiny hudby (impresionismus) - průvodní slovo (s částí Faunova odpoledne) 00:01:58 15 Kč
/
Dějiny hudby (20. století) - průvodní slovo (s částí baletu Romeo a Julie - Tybaldova smrt) 00:01:01 15 Kč
/
Dějiny hudby - průvodní slovo (4 variace na téma Dobrú noc, má milá) 00:08:50 15 Kč
/
Dějiny hudby (20. století) - průvodní slovo (s částí skladby Exotičtí ptáci) 00:03:25 15 Kč
/
Inspirace (s částí skladby Z českých luhů a hájů) 00:02:19 15 Kč
/
Inspirace (s částí skladby O matince) 00:00:49 15 Kč
/
Inspirace (s částí skladby Říkadla) 00:01:23 15 Kč
/
Inspirace (s částí skladby Goldbergovské variace) 00:01:46 15 Kč
/
Inspirace (s částí III. věty Koncertu pro housle a orchestr, op. 35 D dur) 00:02:44 15 Kč
/
Inspirace (s částmi skladeb L.van Beethovena) 00:08:25 15 Kč
/
Album 6
Test znalostí - Otázka 1 - 4 (s částí IV. věty skladby Tria) 00:04:03 15 Kč
/
Test znalostí Otázka 5. (s částí II. věty skladby Symfonie G Dur, č. 94 "S úderem kotlů") 00:01:11 15 Kč
/
Test znalostí Otázka 6. (s částí skladby Karneval zvířat - Divocí osli) 00:00:46 15 Kč
/
Test znalostí - Otázka 7. (s Chorální předehrou "Nun freut euch, lieben Christen" v transkripcích a v originále) 00:04:25 15 Kč
/
Test znalostí - Otázka 8. (s částí skladby Cantabile pro housle a klavír) 00:02:07 15 Kč
/
Test znalostí - Otázka 9. (4 skladby různých autorů z různých dob) 00:06:44 15 Kč
/
Test znalostí - Otázka 10. (Dvě skladby najednou) 00:00:55 15 Kč
/
Test znalostí - Otázka 11. (Konce slavných skladeb) 00:02:45 15 Kč
/
Test znalostí - Otázka 12. (Zřetězené písničky) 00:02:34 15 Kč
/
Malý koncert (se skladbou Barbara, Celarent) 00:01:39 15 Kč
/
Smyčcový kvartet F dur - II. věta 00:03:38 15 Kč
/
Rondo 00:03:10 15 Kč
/
I. řada - Polka F dur 00:03:26 15 Kč
/
Allegro moderato 00:03:17 15 Kč
/
Allegretto 00:02:11 15 Kč
/

Více