Hudba Hudba na zámku v Kroměříži
Rok vydání
2013
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 8645-2
EAN
099925864521
Celková délka
01:40:49
Interpret

Hudba na zámku v Kroměříži

Hudba na zámku v Kroměříži

Z bookletu původní 2LP (1 12 0991): Do konce 18. století se soustřeďoval hudební život především do chrámů a šlechtických sídel. Český umělecký a tedy i hudební život v 17. a 18. století velmi trpěl absencí královského panovnického dvora, jenž poskytoval nejlepší možnosti existenčního zabezpečení. Zbývali však velcí feudálové, jako Schwarzenbergové a Lobkovicové v Čechách, nebo Lichtensteinové a olomoučtí biskupové na Moravě. Olomoučtí biskupové měli své letní sídlo v Kroměříži, nepříliš velikém městě uprostřed Hané, významem ale památném a starém městě, dokonce jednom z nejstarších na Moravě.
Už v pobělohorské době, na konci renesance, působili v Kroměříži dva významní olomoučtí biskupové - Vilém Prusínovský a Stanislav Pavlovský. Za biskupa Pavlovského žil a pracoval v olomouci skladatel slovinského původu Jacobus Gallus - Petelín, zvaný Handl (1550-1591). Měl významné postavení u olomouckého biskupa, který jej pověřil provedením reformy liturgického zpěvu podle požadavků Tridentského koncilu.
Největší rozkvět prožívalo město v barokní době - v 17. a 18. století. Zvláště druhou polovinu 17. Století - dobu vlády biskupa Karla z Lichtensteinu - můžeme směle nazvat zlatou dobou Kroměříže. Biskup Lichtenstein sídlil na kroměřížském zámku trvale a proto si zde také udržoval stálou hudební kapelu, která účinkovala při různých bohoslužbách v chrámu sv. Mořice. Podle dochovaných pramenů měla kapela 38 členů, tedy více, než tehdejší královská kapela v Paříži a císařská ve Vídni.
I v 2. polovině 18. století si uchovávala Kroměříž svůj vysoký kulturní a umělecký standard. Jen doba se začala měnit. Síla baroku poznenáhlu vyprchala, zároveň s francouzským filozofickým racionalismem byl obnoven kult starého umění řeckého a římského. Změnil se celý životní styl, nastala vláda klasického umění. V roce 1777 bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství. Hudba začínala postupně měnit svou tvář. Stávala se jednodušší, melodicky se opírala o lidové umění, složitá barokní polyfonie byla nahrazena jednodušší, přehlednější homofonií. Chrámová hudba byla nahrazena přímo nesmírnou produkcí instrumentální hudby orchestrální, komorní, koncertantní a pro různé sólové nástroje.
19. století - období romantismu, v politickém životě doba národního probuzení, nám poskytuje již jiný obraz. Ráz hudebního života v Kroměříži přestal udávat zámek, dokonce i v chrámech se již méně muzicírovalo. Do popředí se dostalo měšťanstvo, které začalo konzumovat jiný druh hudby. Sláva kroměřížského zámku, jako uměleckého střediska města, definitivně končila... (Sleev-note Jiří Šafařík, 1971)
139 Kč
Rok vydání
2013
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 8645-2
EAN
099925864521
Celková délka
01:40:49
Interpret

Jednotlivé části

Album 1
Planxit David. Pars I. - II. 00:03:36 15 Kč
/
Mirabile mysterium. Motetto 00:02:50 15 Kč
/
Jocundare, filia Sion 00:03:52 15 Kč
/
Sonáta pro housle a continuo A dur. Rappresentazione avium 00:12:00
/
Parthia in C. I. Pochod 00:02:16 15 Kč
/
Sinfonia 00:01:46 15 Kč
/
Allegro 00:00:37 15 Kč
/
Allegro II. 00:00:37 15 Kč
/
Allegro III. 00:02:50 15 Kč
/
Allegro IV. 00:00:50 15 Kč
/
Interfecto sisara. Kantáta pro sólo soprán, tenor, smíšený sbor, komorní orchestr a varhany 00:17:07
/
Album 2
Intrada XIII. 00:02:16 15 Kč
/
Sonata Italica a 12 pro 3 housle, 2 kornety, 3 klarinety, 4 violy a varhany. Jednovětá 00:09:36 15 Kč
/
Andantino 00:07:26 15 Kč
/
Allegro molto 00:07:07 15 Kč
/
Sonata ad tabulam 00:06:32 15 Kč
/
Missa sopra La Bergamasca 00:19:31
/

Více