Hudba Dvořák, Lukáš & Eben: Česká duchovní hudba
Rok vydání
1997
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
71 0057-2
EAN
859697210057
Celková délka
00:52:34
Interpret

Dvořák, Lukáš & Eben: Česká duchovní hudba

Dvořák, Lukáš & Eben: Česká duchovní hudba

Z bookletu původního CD: Ve velkých duchovních dílech vydal Antonín Dvořák (1841-1904) své nejniternější výpovědi: Stabat mater, Requiem, Mše D dur… K dílům vesměs monumentální povahy se přidružuje i písňový cyklus Biblických písní, které mají intimnější ráz a jsou výrazem víry, naděje, odevzdání i radosti z duchovního povznesení. Písně na texty z knihy žalmů ve starobylých českých překladech Bible kralické byly pro skladatele útěchou v oněch chvílích jeho americké existence, v nichž trpěl pocitem osamělosti a nepřetržitého stesku po domově… Napsal své Biblické písně v New Yorku v náhlém inspirativním vytržení v neobyčejně krátkém období dvaceti dubnových dní roku 1894, ve velikonočním čase.
Skladby obou soudobých českých autorů - Zdeňka Lukáše a Petra Ebena - jsou rovněž inspirovány biblickými texty.
Zdeněk Lukáš (1928-2007), autor rozsáhlého díla, v němž vokální skladby mají primární postavení, má bohaté zkušenosti s lidským hlasem z dlouholeté sbormistrovské činnosti. Jeho skladatelský styl vychází ideálně vstříc přirozené zpěvnosti a výrazovým možnostem hlasu. Přísloví (1983), navazující na podobné cykly z let sedmdesátých, tlumočí starozákonní moudrosti prostými, ale účinnými hudebními prostředky.
V tvorbě Petra Ebena (1929-2007) představuje vokální oblast ryzí hodnotu v poválečné české skladatelské produkci. Autorova literární orientace zaručuje vždy kvalitní výběr zhudebňovaných textů. Slavnostně proklamativní a emocionálně silný text biblické Písně Ruth (1970), tato "velepíseň oddanosti a věrnosti až za hrob", inspirovala autora k vytvoření archaizující da-capo-arie s výraznou klasicistní melodickou linkou.
Virginie Walterová, absolventka pražské konzervatoře a Akademie múzických umění, byla také posluchačkou pěveckých kursů barokní interpretace u prof. Helmutha Rillinga ve Stuttgartu a studovala u Jarmily Novotné ve Spojených státech amerických. Její výkony v písňovém, kantátovém a oratorním oboru ji staví do přední řady mladé generace českých pěvců. (sleeve-note Karel Mlejnek, 1991)
99 Kč
Rok vydání
1997
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
71 0057-2
EAN
859697210057
Celková délka
00:52:34
Interpret

Jednotlivé části

Andantino. (Oblak a mrákota jest vůkol Něho) 00:02:20 20 Kč
/
Andante. (Skrýše má a Pavéza má Ty jsi) 00:02:00 20 Kč
/
Andante. (Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou) 00:02:56 20 Kč
/
Andante. (Hospodin jest můj pastýř) 00:02:50 20 Kč
/
Risoluto maestoso. (Bože! Bože! Píseň novou) 00:03:18 20 Kč
/
Andante. (Slyš, ó Bože, volání mé) 00:03:02 20 Kč
/
Andante. (Při řekách babylonských) 00:03:07 20 Kč
/
Andante. (Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou) 00:02:52 20 Kč
/
Andante con moto.(Pozdvihuji očí svých k horám) 00:02:24 20 Kč
/
Allegro moderato. (Zpívejte Hospodinu píseň novou) 00:02:00 20 Kč
/
Ave Maria 00:03:09 20 Kč
/
Hymnus ad laudes in festo SS. Trinitatis 00:02:34 20 Kč
/
Ave maris stella 00:03:50 20 Kč
/
De fructu ovis sui 00:02:24 20 Kč
/
Quis potest dicere 00:03:22 20 Kč
/
Luxuriosa res 00:03:36 20 Kč
/
Píseň Rúth pro mezzosoprán a varhany 00:06:50 20 Kč
/

Více