Hudba Zelenka: Chvalte Boha silného a další sakrální skladby
Rok vydání
1994
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
11 2175-2
EAN
859691121752
Celková délka
00:59:57
Interpret

Zelenka: Chvalte Boha silného a další sakrální skladby

Zelenka: Chvalte Boha silného a další sakrální skladby

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) - přední český barokní skladatel komponoval především chrámovou hudbu. Souviselo to s jeho povinností zastupujícího kapelníka v drážďanském dvorním kostele, kde působil kolem roku 1710-1711 až do konce svého života. Z jeho tvorby se dochovalo celkem asi 150 chrámových skladeb, mezi nimiž je více než 20 mší, několik rekviem, 3 italská oratoria, 3 duchovní kantáty ke svatému hrobu, více než 40 žalmů, asi 30 graduale, ofertorií, hymnů, sekvencí a malých sólových kantát, dvoje lamentace proroka Jeremiáše, dále responsoria pro velikonoční týden. Magnificat, Te Deum, devatery litanie a další.

Žalmy hrály vedle mší nejdůležitějších roli v drážďanské liturgii. Zelenka si opatřoval kompozice jiných autorů a asi 41 žalmů sám zhudebnil (většina z nich pochází z let 1725-1730). Do dnešních dnů se dochovalo z celkového množství pouze 30 Zelenkových kompozic. Dva z Žalmů nahraných na tomto CD se dochovaly v unikátních opisech v Praze. K další významné skutečnosti patří, že žalmy Laetatus sum a Memento Domine David jsou zde nahrány vůbec poprvé.

Žalm Chvalte Boha silného (Ps 150) je Zelenkovým jediným žalmem s českým textem. Není známo, k jaké příležitosti byl komponován, ale je pozoruhodné, že v tvorbě katolicky vychovaného a smýšlejícího skladatele se objevuje text podle bible kralické.
Misere c-moll (Ps 51) zhudebnil Zelenka původně jako jednu samostatnou větu s kompletním textem žalmu. Později se ke kompozici vrátil a dokomponoval další věty v moderním stylu.

Žalm Laetatus sum (Ps 122) je stylově odlišný od ostatních. Svědčí o tom, že Zelenka si pod vlivem drážďanské opery osvojil praktiky galantního stylu. Při instrumentaci použil místo hobojů, které jsou tak typické pro jeho tvorbu, příčnou flétnu.
Poslední zde nahraný žalm Memento Domine David (Ps 132) byl Zelenkou zhudebněn asi v roce 1728.Pětivětá kompozice je zakončená stejně jako ostatní latinské žalmy malou doxologií (Gloria Patri…)

Soubor Pražští madrigalisté byl založen v roce 1956. Jeho vedoucí osobností byl po celé čtvrtstoletí zakladatel souboru Miroslav Venhoda, jehož zásluhou se soubor vypracoval na vysokou profesionální úroveň. Soubor hraje na autentické nástroje a jejich kopie. Za dobu své činnosti koncertoval ve většině evropských zemí, USA a Kanadě. (Sleeve-note Jana Vojtěšková, 1994)
99 Kč
Rok vydání
1994
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
11 2175-2
EAN
859691121752
Celková délka
00:59:57
Interpret

Jednotlivé části

Chvalte Boha silného /Moteto/. Árie pro bas a orchestr (Ps 150) G dur, ZWV 165 00:11:22
/
Miserere I. Adagio 00:02:14 20 Kč
/
Miserere II. Andante ma non troppo 00:03:57 20 Kč
/
Gloria Patri I. Larghetto ma non troppo 00:04:48 20 Kč
/
Gloria Patri II. Largo 00:00:46 20 Kč
/
Sicut erat. Andante ma non troppo 00:01:01 20 Kč
/
Miserere III. Adagio 00:01:38 20 Kč
/
Laetatus sum 00:04:50 20 Kč
/
Illuc enim ascederunt 00:03:35 20 Kč
/
Rogate 00:03:09 20 Kč
/
Fiat pax 00:04:39 20 Kč
/
Gloria Patri 00:01:52 20 Kč
/
Sicut erat 00:03:24 20 Kč
/
Memento Domine David 00:03:23 20 Kč
/
Ecce audivimus 00:02:31 20 Kč
/
Si custodierint filii tui 00:03:52 20 Kč
/
Gloria Patri /attacca/ 00:00:36 20 Kč
/
Sicut erat 00:02:20 20 Kč
/

Více