Hudba Agnus Dei / Barber, Poulenc, Slavický, Novák, Strauss, Bach
Rok vydání
2014
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
SU 0011-2
EAN
099925001124
Celková délka
01:04:41
Interpret

Agnus Dei / Barber, Poulenc, Slavický, Novák, Strauss, Bach

Agnus Dei / Barber, Poulenc, Slavický, Novák, Strauss, Bach

V historii českého interpretačního umění má Pražský filharmonický sbor ojedinělé postavení jak svou mnohostranností, tak především kvalitou svého interpretačního stylu. Zasloužil se o ni jak zakladatel tělesa prof. Jan Kühn (1891-1958), tak i jeho nástupce prof. Josef Veselka (1910-1993) - oba sbormistři vynikající profesionální úrovně. Od prvních kroků v roce 1935 byl sbor spojen s rozhlasem, po válce převážila jeho koncertní činnost. V roce 1953 byl jako stálá složka přičleněn k České filharmonii: s ní pak absolvoval četné kantátové a oratorní koncerty. Původně amatérské těleso (pod názvem Český pěvecký sbor) se po druhé světové válce zcela zprofesionalizovalo a za Veselkovy éry vzrostla jeho mezinárodní aktivita. Sbor absolvoval desítky zájezdů, např. opakované účinkoval na festivalech duchovní hudby v Perugii (Sacra musica Umbra), na dalších velkých evropských festivalech, a také na operních scénách - v milánské La Scale (Lohengrin), v benátském divadle La Fenice (Mistři pěvci norimberští), na rossiniovských festivalech v Pesaru. Za své gramofonové nahrávky získal mnohonásobně ceny v Paříži, Berlíně, Londýně, Tokiu (mj. za snímky Glagolské mše, Jany z Arku na hranici, oratoria Oidipus Rex aj.). Prof. Veselka pěstoval i repertoár a cappella (Palestrina, Bach, Rachmaninov aj.). Po převratu v roce 1989 se Pražský filharmonický sbor odloučil od České filharmonie a do čela si zvolil sbormistra Pavla Kühna (1938), syna zakladatele sboru. Pavel Kühn prošel v mládí otcovou výchovou, studoval na pražské Akademii múzických umění a vedl několik sborů, mj. Kühnův smíšený sbor, který založil, a Pěvecký sbor Čs. rozhlasu. Pokračuje v tradici oratorní a kantátové sborové interpretace a zvýšenou měrou obrací pozornost i acappellovému repertoáru. Rozšiřuje rovněž mezinárodní kontakty, např. spoluprací s Izraelskou a Berlínskou filharmonií, hostováním v Salcburku atd. Kruh se uzavírá: Pražský filharmonický sbor dospívá v šestém desetiletí své existence opět pod vedením sbormistra Kühna k vrcholnému stadiu svého umění.
Program této desky zachycuje profil tělesa z různých stran. Z díla Johanna Sebastiana Bacha (1985-1750) je motet Lobet den Herm, alle Heiden (BWV 230) zralým příkladem bachovského polyfonního stylu (dílo je z Bachova lipského období let 1723-1733). Polyfonně je koncipován i Hymnus Richarda Strausse (1864-1949), který je součástí op. 34 (1897): autor velkých děl symfonických a mnoha písní tu prokazuje své mistrovství na šestnáctihlasém sboru na text skladatelova oblíbeného básníka Friedricha Fückerta. Pohledem do moderní americké tvorby je Agnus Dei Samuela Barbera (1910-1981): je to vokální adaptace jedné z nejznámějších autorových skladeb - Adagia pro smyčcové kvarteto op. 11 (1936); úprava pro sbor je z roku 1967. Francis Poulenc (1899-1963), člen legendární pařížské Šestky, věnoval značnou pozornost duchovní tvorbě, zvláště od doby, kdy se vrátil do katolické církve: Mše G dur (1937) je jednou z prvních skladeb tohoto druhu a vyniká střídmostí výrazu a románským duchem. Z české tvorby jsou Madrigaly na slova lidové poezie (1959) pozoruhodnou snahou Klementa Slavického (1910) vyjádřit osobitými prostředky poetiku lidové předlohy a zachovat při tom národní identitu textových podkladů. Jan Novák (1921-1984) komponoval svá díla v Brně, kde patřil k iniciativním tvůrcům moderní hudby; po roce 1968 emigroval a působil v Dánsku, Itálii a Německu. Testamentum na vlastní latinský text (v humorném až satirickém duchu) komponoval ještě před svým odchodem do ciziny (1966).
Karel Mlejnek
99 Kč
Rok vydání
2014
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
SU 0011-2
EAN
099925001124
Celková délka
01:04:41
Interpret

Jednotlivé části

Agnus Dei, op. 11 00:05:54 20 Kč
/
Kyrie 00:03:45 20 Kč
/
Gloria 00:03:28 20 Kč
/
Sanctus 00:02:32 20 Kč
/
Benedictus 00:03:36 20 Kč
/
Agnus Dei 00:04:15 20 Kč
/
Poetický 00:06:23 20 Kč
/
Rozmarný 00:02:13 20 Kč
/
Uspávanka 00:03:19 20 Kč
/
Milostný 00:03:18 20 Kč
/
Apellae Testamentum pro sóla, smíšený sbor a 4 horny 00:10:19
/
Hymnus č. II., op. 34 00:10:01
/
Motette č. 6 Lobet den Herrn alle Heiden, BWV 230 00:05:38 20 Kč
/

Více