Hudba Česká varhanní hudba 18.století ( Vaňhal, Zach, ...)
Rok vydání
2014
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
81 1020-2
EAN
859698110202
Celková délka
01:07:23
Interpret

Česká varhanní hudba 18.století ( Vaňhal, Zach, ...)

Česká varhanní hudba 18.století ( Vaňhal, Zach, ...)

Větší část repertoáru, nahraného na této CD, tvoří skladby, jež obohatily naše znalosti o české barokní a klasické tvorbě pro varhany až v 70. letech našeho století. Kriticky přepsány a revidovány ze starých tisků i rukopisných varhanních knížek ukazují též slohové tváře, odlehlé oné vrcholně barokní, jež v dosud známých českých skladbách tohoto oboru z 18. století převažovala: zatím neznámou raně barokní (u některých anonymů) a jen skrovně doloženou klasicistickou (u Vaňhala a dalších anonymů).
Cyklus Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813) Šest fug pro varhany sice vyšel tiskem už na sklonku 18. století u vídeňského nakladatele Cappiho, ale zachoval se na našem území jen jediným exemplářem ze státního archívu v Českém Krumlově; v Městském archívu v Plzni je uložen jeden jeho starý opis. Tato hudba má typické znaky hudebního klasicismu: odlehčený výraz, v němž se i polyfonní stavba fug podřizuje strukturní prostotě, jasnou a výraznou melodiku, poměrně prostý rytmický obraz. Znakem typicky klasickým je i myšlenkové sepětí cyklu: vstupní jásavá i závěrečná scherzosně laděná fuga vyrůstají z příbuzných témat.
Jaroslav Smolka
99 Kč
Rok vydání
2014
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
81 1020-2
EAN
859698110202
Celková délka
01:07:23
Interpret

Jednotlivé části

Šest fug pro varhany 00:22:14
/
Fuga a moll 00:05:50 20 Kč
/
Preludium a moll, MAB 56, XVI 00:02:40 20 Kč
/
Fuga f moll 00:03:26 20 Kč
/
Fantasie d moll 00:06:03 20 Kč
/
Fuga A dur se šesti kontrapunktujícími protivětami 00:04:31 20 Kč
/
Fuga e moll 00:03:55 20 Kč
/
Fuga D dur 00:02:27 20 Kč
/
Fuga e frygická se dvěma subjekty 00:01:49 20 Kč
/
Fuga e moll 00:04:36 20 Kč
/
Fuga A dur 00:02:12 20 Kč
/
Fuga e moll 00:03:43 20 Kč
/
Fuga C dur 00:03:57 20 Kč
/

Více