Hudba Smetana: Libuše. Slavnostní opera o 3 dějstvích
Rok vydání
1993
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
11 1276-2
EAN
859691112762
Celková délka
02:46:22
Interpret

Smetana: Libuše. Slavnostní opera o 3 dějstvích

Smetana: Libuše. Slavnostní opera o 3 dějstvích

Z komentáře V.Holzknechta k CD:
Svou čtvrtou operu - Libuši - komponoval Bedřich Smetana pro otevření nové budovy Národního divadla v Praze. Šlo o tehdy mimořádnou událost, na kterou čekala česká veřejnost s napětím, neboť stavba tak nákladného a velkolepého divadla si vyžádala nesmírnou obětavost a nadměrnou trpělivost všech, kdo se na ní podíleli. Novorenesanční budova Václava Zítka, která v soutěži zvítězila, vzbuzovala oprávněný obdiv krásou svého exteriéru i bohatou vnitřní výzdobou, na níž se podíleli soudobí domácí výtvarníci, věkově poměrně mladí. Rovněž tehdy - stejně jako dnes - sklidil Josef Zítek velké uznání za to, že dokázal na prostoru poměrně omezeném, vykomponovat nový dům tak obratně, že poskytoval ze všech stran - z pohledu čelného i bočného - pokaždé ucelený a ladný obraz. Je tedy pochopitelné, že otevření krásného stánku umění připoutalo k sobě nejvyšší pozornost celé veřejnosti a předpokládalo pro první představení také premiéru mimořádného díla, které by bylo důstojné takové všenárodní události. Smetana určil pro tento historický okamžik svou Libuši..........
Osud tomu chtěl, že divadlo - sotva postavené - vyhořelo 12 srpna téhož roku, ale bylo za ojedinělé a dojemné účasti národa rychle znovu vybudováno. Divadlo otevřelo své brány již 18. listopadu 1883 - dokonce v podobě ještě honosnější než byla původní. Byl to vlastně zázrak.
I při druhém otevření zasvětila "Zlatou kapličku" Smetanova Libuše.
Je to dílo výjimečné už okolnostmi, za jakých bylo dvakrát uvedeno. Je však výjimečné i svou povahou. Smetana si byl vědom uměleckého i politického významu historické skutečnosti, kdy bylo po četných útrapách dosaženo cíle.
Přál si proto vytvořit pro tento svátek národa dílo vznešené, krásné a ideově závažné. Nepřál si operu běžného typu, nýbrž jakési "slavné tabló, hudebně dramatické uživotnění", tedy asi něco podobného jako jsou v naší současnosti opery - oratoria...
Jeho Libuše tedy představuje jevištní výtvor svého druhu. Není to běžný typ, nýbrž jakási "posvátná hra", která se má provádět jen při určitých příležitostech, nikoliv v běžném divadelním provozu...
Smetanova Libuše je stále zkušebním kamenem interpretů i posluchačů. Přes všechny změny vkusu a názorů dílo setrvalo pevně na svém místě a stalo se strmým cílem řady umělců.
Dělo se tak v minulosti, v dnešní době a jistě tak bude i v budoucnosti. Je velkou ctí národa, jestliže bylo na jeho počest stvořeno tak neobyčejné dílo.
Je třeba, aby si toho byl národ vědom a vážil si toho daru. Je v něm obsažen smysl našich dějin a etika našeho života. Je to navíc krásná a stále kvetoucí a živá hudba nejvyšších hodnot.
349 Kč
Rok vydání
1993
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
11 1276-2
EAN
859691112762
Celková délka
02:46:22
Interpret

Jednotlivé části

Album 1
Předehra 00:08:55 25 Kč
/
Dějství první. Libušin soud - 1. výstup: Slovutná dcero Krokova - Dějství první - 2. Výstup: Nemohu dále! 00:14:58
/
Dějství první - Proměna. 2. výstup: Běda, když mezi vlastními bratry spory... 00:05:34 25 Kč
/
Dějství první - 3. Výstup - Průvod: Ten had tu schází 00:21:17
/
Album 2
Dějství druhé. Libušin sňatek - 1. Výstup: Napojte koně teď a čekejte 00:21:38
/
Dějství druhé - 2. výstup: Můj ujec zval mě k hrobu otcovu 00:11:19
/
Dějství druhé - Proměna. 3. výstup: Heja! Heja! Bez klidu dále 00:12:07
/
Dějství druhé - 4. výstup: Do konce dílo je hotovo - Já ale zůstanu - Ó, vy lípy 00:07:33 25 Kč
/
Dějství druhé - 5. výstup: Od Libuše ti pozdrav nesem 00:12:53
/
Album 3
Dějství třetí - 5. výstup: Slavnostní pochod . Hoj, tvrdý Vyšehrad - Libušino proroctví (s šesti obrazy z českých dějin): Bohové mocní...Dějství třetí - Libušino proroctví: Obraz I.-VI. 00:08:22 25 Kč
/
Dějství třetí- 2. výstup: On jde! Ještě nedohledný je.. 00:02:45 25 Kč
/
Dějství třetí - 3. výstup: Nuž vítej nám 00:02:49 25 Kč
/
Dějství třetí - 4. výstup: Neřekla vám, že dala všechnu moc... 00:04:53 25 Kč
/
Dějství třetí - 5. výstup: Slavnostní pochod . Hoj, tvrdý Vyšehrad 00:31:19
/

Více