Hudba Dvořák: Biblické písně...
Rok vydání
2014
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7282-2
EAN
099925728229
Celková délka
00:35:40
Interpret

Dvořák: Biblické písně...

Dvořák: Biblické písně...

Komentář k původnímu albu 1 12 0217 Supraphonu z roku 1967:
Tvůrčí žeň amerického pobytu Antonína Dvořáka je v souhrnu skladatelského díla klasika české hudby obsáhlou a svéráznou kapitolou.
K vrcholným projevům kompozičního mistrovství v oblasti instrumentální hudby se tu druží vokální dílo z nejniternějších, jaká kdy Dvořák napsal: Biblické písně.
Víra v boží milost, moc a prozřetelnost neměla u Dvořáka běžný náboženský přízvuk. Hovoří-li se v této souvislosti o skladatelově "čisté zbožnosti srdce", pak se tím především rozumí posílení onoho citového momentu,
který měl pro povahu uměleckého typu Dvořákova základní význam, byl-li opřen o určitou jistotu.
Biblické písně jsou vrcholným projevem Dvořákovy písňové tvorby. Původní podoba je určena sólovému hlasu a klavíru. V době korektur pro Simrockovo vydavatelství se Dvořák rozhodl upravit doprovodnou složku pro malý orchestr.
Když psal Antonín Dvořák z podnětu komorního pěvce Gustava Waltera písňový cyklus pro tohoto vynikajícího tenoristu vídeňské dvorní opery, zajisté se kompozičně nijak zvlášť nesoustředil jen na jediný ze sedmi básnických textů Adolfa Heyduka,
který si vybral k zhudebnění. A přece jedna píseň z cyklu Cigánské melodie zastínila svou popularitou všechny ostatní: píseň čtvrtá, počínající slovy Když mne stará matka zpívat učívala.
Snad jsou v cyklu skladby pozoruhodnější nápěvné kresby, harmonicky pestřejší a propracovanější; avšak žádná se této překrásné písni nevyrovná jímavostí melodie, vřelostí citu a hloubkou výrazu.
Když je zpívána a poslouchána samostatně, nemělo by se zapomínat na celek, jehož je organickou součástí: neboť tomuto celku dal skladatel určité poslání - jak výběrem textů z rozsáhlé sbírky Heydukovy,
tak jejich zhudebněním. Zdůraznil tu dvě emotivní síly příznačné pro život cikánů: lásku k volnosti a svobodě a lásku k hudbě a zpěvu. Učinil tak způsobem, jímž oba aspekty přesahují básníkem zvolené prostředí,
a proto se Dvořákovy Cigánské melodie stávají nejen skladatelovým vyznáním, ale i poselstvím, určeným všem lidem vnímavých myslí a otevřených srdcí.
Cigánské melodie vznikaly počátkem roku 1880 a píseň Když mne stará matka byla napsána 20. února.
O čtyři léta dříve složil Dvořák řadu písní na texty proslulé - a mnohokrát předtím i potom zhudebňované - básnické sbírky Vítězslava Hálka Večerní písně....
Jiří Berkovec
99 Kč
Rok vydání
2014
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7282-2
EAN
099925728229
Celková délka
00:35:40
Interpret

Jednotlivé části

Oblak a mrákota jest vůkol Něho. Andantino 00:02:34 20 Kč
/
Skrýše má a Pavéza má Ty jsi. Andante 00:02:16 20 Kč
/
Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou. Andante 00:03:17 20 Kč
/
Hospodin jest můj pastýř. Andante 00:03:20 20 Kč
/
Bože! Bože! Píseň novou. Risoluto maestoso 00:02:50 20 Kč
/
Slyš, ó Bože, volání mé. Andante 00:03:29 20 Kč
/
Při řekách babylonských. Andante 00:03:28 20 Kč
/
Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou. Andante 00:03:14 20 Kč
/
Pozdvihuji očí svých k horám. Andante con moto 00:02:27 20 Kč
/
Zpívejte Hospodinu píseň novou. Allegro moderato 00:01:49 20 Kč
/
Mně zdálo se, žes umřela 00:04:00 20 Kč
/
Když mne stará matka. Andante con moto 00:02:56 20 Kč
/

Více