Hudba Rejcha: Lenora, Tři fugy pro sbor, Harmonie sfér..
Rok vydání
2015
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7178-2
EAN
099925717827
Celková délka
01:41:26
Interpret

Rejcha: Lenora, Tři fugy pro sbor, Harmonie sfér..

Rejcha: Lenora, Tři fugy pro sbor, Harmonie sfér..

Jan Antonín Rejcha (*26.2.1770 -†28.5.1836)

Z komentáře k původnímu supraphonskému albu 2LP 11 0084-1 932 z roku 1988:
Mezi umělce, v jejichž tvorbě se prolínají kompoziční znaky pozdního klasicismu a nastupujícího romantického slohu, se na přelomu 18. a 19. století vřadil český skladatel Antonín Rejcha.
Rejchova tvorba má již od prvních skladeb z mládí řadu charakteristických znaků, z nichž nejtypičtější je přizpůsobování barokních forem dobovému hudebnímu cítění,
jež vyjádřil nejprve ve svých 36 fugách pro klavír a v teoretickém spisu, v němž své zásady vysvětlil a zdůvodnil, dále pak časté užívání složených taktů a nepravidelného metrického členění,
záliba v dechových nástrojích nebo spojování hudby s pohybovým uměním ve snaze o jasnější vyjádření obsahu nebo myšlenky skladby.
Mezi díly, v nichž Rejcha s promyšlenou odvahou překračoval kompoziční i estetické normy hudby jeho slohového období, zaujímá výjimečné místo vokálně instrumentální skladba na text balady
Gottfrieda Augusta Bürgera s názvem Bürgers Lenore, ein grosses musikalisches Gemälde mit Recitativen, Arien und Chören.
V této monumentální kompozici, uvedené rozsáhlou ouverturou vyjadřájící city a nepokoj Lenory a v níž kromě orchestru, kvarteta sólistů a sboru předepsal v jednom instrumentálním čísle
účinkování tanečního souboru a pantomimy, je velká úloha svěřena sborům, v orchestru pak dechovým nástrojům.
Lenora, zkomponovaná ve Vídn i v letech 1805-1806, vzbudila nevoli vídeňské cenzury, ale také značný zájem mezi hudebníky, obdivoval ji i Beethoven, který doporučoval její provedení.
Skladba je odvážná nejen námětem, ale hlavně přesvědčivým hudebním vyjádřením nálady a atmosféry baladického děje, vášnivosti i dojemného žalu Lenory i vítězné ničící Vilémovy síly.
Orchestrální doprovody, mezihry a samostatná čísla, v nichž Rejcha užívá četných imitací a chromatických chodů v melodii, jsou zvukomalebné, místy i přesvědčivé programní v líčení přírodních jevů
nebo duševních stavů jednajících osob, a to v době, kdy estetika programní hudby nebyla ještě nikým vyjádřena ani teoreticky, ani prakticky.
Můžeme jen litovat, že v době vzniku Lenora po zákazu jejího provedení ve Vídni nemohla být pro prudký vývoj válečných událostí hrána ani v Liipsku, kam Rejcha zajel, aby jinabídl k provedení.
Byla by cenným impulsem k vývoji hudby raného romantismu.
Na čtvrté straně dvoudeskového kompletu jsou nahrávky Rejchových instruktivních příkladů různých typů sborové sazby, jež byly vybrány z jeho učebnice skladby (Traité de haute composition musicala).
Jsou ukázkou Rejchovy schopnosti teoretický výklad doprovodit rozsáhlou praktickou ukázkou.
Žádný z těchto instruktivních příkladů Rejcha nezaradil mezi své skladby, jsou však dokladem, jak velkou péči věnoval své činnosti pedagogické.
První, třetí a čtvrtý příklad je v učebnici uveden bez textu, v originálním znění je tedy z těchto tří nahrán příklad čtvrtý.
189 Kč
Rok vydání
2015
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7178-2
EAN
099925717827
Celková délka
01:41:26
Interpret

Jednotlivé části

Album 1
Díl první. Předehra (líčí Lenořin spánek a poté sen plný zoufalství) 00:10:39
/
Recitative. Lenore fuhr ums Morgenrot empor aus schweren Träumen (Recitativ. Lenoru ráno vzbudil sen...) 00:00:34 20 Kč
/
Allegretto un poco andante. Er war mit König Friedrich's Macht (On táhl s králem Friedrichem) 00:00:49 20 Kč
/
Allegro moderato. Der König und die Kaiserin (Král s císařovnou zkrotí zlost) 00:04:32 20 Kč
/
Recitative. Ach, aber für Lenoren war Gruss und Kuss verloren (Recitativ. Ach, Lenka marně čeká) 00:01:47 20 Kč
/
Andante. Die Mutter lief wohl hin zu ihr (Ji matka zří a jde hned k ní) 00:01:27 20 Kč
/
Duetto. O Mutter, Mutter! Hin ist hin! (Ó matko, má milá máti) 00:06:22 20 Kč
/
Recitative. So wütete Verzweifelnung ihr in Gehirn und Adern (Recitativ. Tak zoufalost jí pronikla) 00:01:45 20 Kč
/
Lento un poco andante. Und aussen, horch: ging's trap, trap, trap (A venku slyš zvuk: dup, dup, dup) 00:01:27 20 Kč
/
Duetto. Andante. Holla, holla! Du auch mein Kind! (Zda spíš, či bdíš? Spěš otevřít) 00:05:23 20 Kč
/
Arioso. Allegro un poco andante. Schön Liebchen, schürzte, sprang und schwang sich auf das Ross behende (Teď milá sukni vykasá a vyšvihne se prudce) 00:01:31 20 Kč
/
Allegro assai. Finale primo atto. Und hurre, hurre, hop, hop, hop! (A cvalem hopla, hopsasa) 00:02:20 20 Kč
/
Part two. Recitative. Was klang dort für Gesang und Klang? (Díl druhý. Recitativ. Jaký zvuk? Odkud zpěv ten zní?) 00:01:06 20 Kč
/
Adagio. Last uns den Leib begraben (To tělo pochováme) 00:03:10 20 Kč
/
Allegro moderato. Der Sarg und Totenbahre trug (Už kráčí pochod smuteční) 00:03:16 20 Kč
/
Recitative. Still Kland und Sang. Die Bahre schwand (Recitativ. Je ticho zas, pryč máry jsou) 00:00:27 20 Kč
/
Allegro assai. Und immer weiter, hop, hop, hop! (Dále jen hopla, hopsasa) 00:02:09 20 Kč
/
Am Hochgericht tanzt... (Tanec duchů. Kol šibenice v tanci) 00:04:53 20 Kč
/
Allegro assai. Und weiter, weiter, hop, hop, hop! (Stále dál, hopla, hopsasa) 00:02:12 20 Kč
/
Allegretto. Recitative. Rap! Rap! Mich dünkt, de Hahn schon ruft (Recitativ. Hop! Hop! Než kohout zavolá) 00:01:45 20 Kč
/
Recitative. Rasch auf ein eisern Gittertor (Recitativ. Na vrata padne koně stín) 00:00:34 20 Kč
/
Andante molto sostenuto. Es blinken Leichensteine (On hřbitovem se řítí) 00:00:39 20 Kč
/
Recitative. Ha sieh! Im Augenblick (Recitativ. A hle! A hle! Ó hrůza hrůz!) 00:00:48 20 Kč
/
Árie. Allegro moderato. Hoch bäumte sich, wild schnob der Rapp (Výš divoký vzpíná se kůň) 00:02:39 20 Kč
/
Andante con moto. Geheul! Geheul! Aus hoher Luft (Co hřmí? Co hřmí tam v nebesích?) 00:02:04 20 Kč
/
Pantomima. (Am Hochgericht tanzt) Tanec duchů (att.) (Pantomima. Am Hochgericht tanzt) 00:05:00 20 Kč
/
Recitative. Nun tanzten wohl bei Mondenglanz (Recitativ. Při svitu luny duchové) 00:00:27 20 Kč
/
Lento poco andante. Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht (Žal svůj nes, duše ubohá) 00:03:42 20 Kč
/
Finale. Thunderstorm (Finále. Bouře) 00:03:43 20 Kč
/
Album 2
Allegro Ó slunce jasné 00:02:00 20 Kč
/
(Andante) Lásko, krásný plameni 00:03:56 20 Kč
/
Allegro Vzývám tě, vzývám, matko Země 00:02:30 20 Kč
/
Le peuple saint a frémi d'allégresse (Svatého národa dotkla se radost) (Le peuple saint a frémi d'allégresse) 00:02:55 20 Kč
/
Já letím s tebou k oblakům 00:04:18 20 Kč
/
Fuga ve třech oktávách 00:03:45 20 Kč
/
Hoch, wie orgelt, wie brausst die Aeols Harfe 00:04:52 20 Kč
/

Více