Hudba Český skiffle Žáci darebáci a kantor Barnabáš. Písně a verše středověkých studentů
Rok vydání
2015
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7576-2
EAN
099925757625
Celková délka
00:40:46
Interpret

Český skiffle Žáci darebáci a kantor Barnabáš. Písně a verše středověkých studentů

Český skiffle Žáci darebáci a kantor Barnabáš. Písně a verše středověkých studentů

Žáci darebáci a kantor Barnabáš. Písně a verše středověkých studentů
Průvodní slovo Miroslav Horníček, hraje Český skiffle Jiřího Traxlera; nahráno v listopadu 1972 ve studiu Mozarteum, vydal Supraphon, 1973 (pův. kat. číslo LP 1 13 1413)

Milí kluci! Milí kluci a dívko!
Od chvíle, kdy jsem poprvé zaslechl Vaše písničky, měl jsem rád Vás i je. Slýchal jsem je pak často a líbilo se mi, jak do dneška a pro dnešek přinášíte věci včerejší a předvčerejší a jak ty staré nápěvy a prastará slůvka zbavujete toho, co jiní by nazývali a shledávali stářím, co jiní by jen a jen pietně přenášeli, bojíce se každého klopýtnutí či rychlejšího krůčku. A byl jsem nade všecko rád, když jste mě přibrali do svého programu o žácích darebácích. Hraju Vám tam kantora a jako takový Vám píšu tento list. Mám pocit, že tomu tak bylo: znal jsem Vás už tehdy a měl Vás už tehdy rád pro Vaše žákovství a zlobil se na Vás pro Vaše četná darebáctví. Přicházeli jste a odcházeli - tu na noc, tu na rok. Toulali jste se mi městem i světem a já Vás někdy marně sháněl před svou katedrou a často marně vyhlížel. Bývali jste daleko ode mne a já Vás pak bezpečně poznával v písničkách, které odněkud přicházely a které docela neomylně nesly pečetě Vašich prstů a srdcí. Díky vám jsem si oblíbil písničky žáků darebáků či lépe: Žáků darebáků, protože tato slova, toto označení se už stalo pojmem a musíme je psát s velkým začátečním písmenem. To Vy jste mi vnukli ten reálný pocit, že jsem byl už tehdy, že Vy jste už tehdy byli, to ve Vás je jakási krásná kontinuita, která je vždycky a u každého umožněna jen pokorou a láskou. Jiní by možná lépe dokazovali a svědčili o způsobu, jakým jste pochopili a vytvořili tyto písně. Já jenom vím, pochopení i tvoření tu bylo a že je důležité pro výsledek, ale vím také, že všechno pochopení a tvoření není ničím právě bez pokory a lásky. V tomto spojení a díky jemu jsou u Vás ty středověké písničky nejen oživené, ale živé. Způsobili jste v mém stárnutí jedno: když se blíží večer našeho společného vystoupení, kdy je den, kdy mám spolu s Vámi hrát svého kantora Barnabáše, těším se už od rána na představení.
Nejsem z těch, kdo divadlo a sebe berou příliš vážně. Považuji jeviště za prostor dobrodružství a chodím sem podnikat výpravy do neznáma. Nemám rád divadlo jako jednou uzavřený tvar, který je nutno přesně opakovat před zraky platících diváků. A tak před mýma očima lámete hranice místa i času a dovolujete mi pobývat v něžném i rozverném hájemství svého zpěvu. Jsem tak rád. A to není málo. Po tolika letech u divadla to palčivé dobře vím: to není málo!
A teď tedy jste tyhle písně nazpívali na desku. Nu - tím lépe pro mnohé i pro mne. Až mi zase jednou zmizíte na delší čas, až se - jako žáci darebáci - vydáte do jiných končin, budu je mít doma a budu si moci kdykoli vyvolat ta přečetná štěstí společných večerů. A těm, kdo poznají jenom tyhle písně, těm kdo nepoznají naše představení, chci říci: poslouchejte je v nějaké dobré chvilce svého dne nebo roku. Poslouchejte je pozorně a také s pokorou a láskou. A ony Vám takovou dobrou chvíli přinesou a vytvoří. Je v nich totiž cosi jako vzkaz, cosi jako poselství. Je v nich uzavřeno to nejšťastnější mládí: mládí, kterému nebylo dáno zestárnout.
Díky, kluci! Díky, kluci a dívko!
Váš - někdy a v něčem - kantor
Váš - mnohdy a v mnohém - spolužák
Miroslav Horníček

Tracklist
1.Zanechme učení (Petr Traxler/ Radovan Krátký)
2.Bože, přej mé dívce (Petr Traxler/ Rudolf Mertlík)
3.Spanilá (Petr Traxler/ Rudolf Mertlík)
4.Pomoz mi ! (Petr Traxler/ Rudolf Mertlík)
5.Matka vdává dceru (Petr Traxler/ Radovan Krátký)
6.Pastýřská I (Petr Traxler/ Radovan Krátký)
7.Pastýřská II (Petr Traxler/ Rudolf Mertlík)
8.Panna a žák (Petr Traxler/ Radovan Krátký)
9. Zrazená (Petr Traxler/ Radovan Krátký)
10. Kolik včelek (Petr Traxler/ Radovan Krátký)
11. Synovský dopis (Petr Traxler/ Rudolf Mertlík)
12. Mnichova rada (Petr Traxler/ Radovan Krátký)
13. Zpověď Archipoetova (Petr Traxler/ Radovan Krátký)
14. Opuštěná (Petr Traxler/ Rudolf Mertlík)
15. Zachraň mne ! (Petr Traxler/ Rudolf Mertlík)
16. Víno, buď pozdraveno ! (Petr Traxler/ Radovan Krátký)
17. Básníkův povzdech (Petr Traxler/ Radovan Krátký)
18. Přísaha věrnosti (Petr Traxler/ Rudolf Mertlík)
99 Kč
Rok vydání
2015
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7576-2
EAN
099925757625
Celková délka
00:40:46
Interpret

Jednotlivé části

Strana 1 00:22:13
/
Strana 2 00:18:33
/