Hudba Weber: Koncert pro klarinet a orchestr, Querfort, Molter: Koncerty pro trubku, smyčce a cembalo
Rok vydání
2015
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7543-2
EAN
099925754327
Celková délka
00:49:12
Interpret

Weber: Koncert pro klarinet a orchestr, Querfort, Molter: Koncerty pro trubku, smyčce a cembalo

Weber: Koncert pro klarinet a orchestr, Querfort, Molter: Koncerty pro trubku, smyčce a cembalo

Z komentáře k původnímu albu Pantonu 11 0366 z roku 1977:
Když skvělý klarinetista éry Talichovy, Vladimír Říha, ukončil v roce 19850 svou činnost v České filharmonii, obrátil tím pozornost k činnosti sólisty, komorního hráče a zejména pedagoga. Z jeho třídy, ať již na konzervatoři nebo na Akademii múzických umění, vyšla celá řada vynikajících hráčů. Jedním z nich je Bohuslav Zahradník '*23. 6. 1947), který k němu přišel jako absolvent konzervatoře v Plzni. Tento mladý umělec u něho v roce 1972 Akademii múzických umění absolvoval a ještě v témže roce se stal členem České filharmonie....
..V širokém sólistickém a komorním repertoáru B. Zahradníka jako klarinetisty, který v mnohém připomíná skvělé umění svého učitele, má zvláštní postavení klarinetově tak vděčné, ale i nesmírně náročné dílo Weberovo.
Z něho B. Zahradník nejednou zaujal provedením Grand dua pro klarinet a klavír, na soutěži Pražské jaro provedením Koncertu Es dur, op. 74 a na abonentních koncertech České filharmonie v roce 1975 provedením Koncertu f moll, op. 73.
Při této poslední příležitosti byl natočen zároveň i tento snímek.
...........................
Nejexponovanější trumpetové party Bachova Braniborského koncertu č. 2 nebo Skrjabinova Poému de l'extase nebo Mahlerovy Symfonie č. 5 jsou dnes v České filharmonii svěřovány Miroslavu Kejmarovi (3. 7. 1941).......
Vedle sólových úkolů se M. Kejmar věnuje i komorní hře jako člen Pražských žesťových sólistů a Pražského barokního souboru, příležitostně
pracuje také s Harmonií českých filharmoniků a se souborem Collegium musicum pragense.
Pro tuto desku zvolil dva barokní koncerty. Jestliže jméno Johanna Melchiora Maltera (1695-1765) je všeobecně spojováno s nesmírně bohatou instrumentální tvorbou (píše se o 169 symfoniích a o stovce instrumentálních koncertů pro různá obsazení), poznamenanou italským vlivem, potom jméno Franze Querforta je téměř neznámé...Querfortovy skladby (7 symfonií, Divertimento D a Koncert Es dur pro trubku, smyčce a cembalo) byly nalezeny v Doksech a je na nich patrný český vliv, zejména v melodice.
69 Kč
Rok vydání
2015
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7543-2
EAN
099925754327
Celková délka
00:49:12
Interpret

Jednotlivé části

Allegro 00:08:42 15 Kč
/
Adagio ma non troppo 00:06:57 15 Kč
/
Rondo. Allegretto 00:06:13 15 Kč
/
Allegro 00:06:33 15 Kč
/
Adagio 00:03:14 15 Kč
/
Presto 00:03:03 15 Kč
/
Allegro 00:05:46 15 Kč
/
Adagio 00:06:04 15 Kč
/
Allegro 00:02:40 15 Kč
/

Více