Hudba Classical Anniversary Otakar Ostrčil / Křížová cesta, Osiřelo dítě
Rok vydání
2015
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7594-2
EAN
099925759421
Celková délka
00:41:44
Interpret

Classical Anniversary Otakar Ostrčil / Křížová cesta, Osiřelo dítě

Classical Anniversary Otakar Ostrčil / Křížová cesta, Osiřelo dítě

Z komentáře k původnímu albu 1110 2548 Supraphonu r roku 1979:
Skladatelské dílo Otakara Ostrčila (25.2.1879 – 20.8.1935) obsahuje 26 opusů a není tedy rozsáhlé. Lze to vysvětlit Ostrčilovou zaměstnaností v jiných oborech.....
Čas, jenž mu zbýval na komponování, využíval velmi účinně: Ostrčilovo dílo nezná okrajových či rekreačních opusů.
...Baladu pro mezzosoprán s průvodem orchestru na slova lidové písně Osiřelo dítě napsal Ostrčil v roce 1906. Skladba uzavírá údobí autorovy tvůrčí mladosti a zahajuje údobí zralosti.
Baladický žánr zavedl do české hudby v létech sedmdesátých a osmdesátých Zdeněk Fibich a pro celou českou hudební modernu se pak staly baladické motivy a látky nadmíru typickými....Osiřelo dítě je však vedle tohoto fibichovského východiska také prvním autorovým dílem, do něhož se zřetelně promítl vliv tvorby Mahlerovy, Mahlerových písní a jejich silné melancholie....
Křížová cesta, op. 24 je Ostrčilovým dílem vrcholným, reprezentativním. Vznikla v letech 1927 - 1928....
Ostrčilova vrcholná tvorba je ostře protiromantická, tedy objektivizující, zvěcňující...původně zněl titul tohoto op. 24 Variace pro orchestr...
Ostrčilovy Variace jsou monumentální freskou, jejíž architektonická smělost a zralá hutnost polyfonické hudební řeči nepotřebují vnějších výkladových opor...
Vladimír Lébl
69 Kč
Rok vydání
2015
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7594-2
EAN
099925759421
Celková délka
00:41:44
Interpret

Jednotlivé části

Grave (Syn člověka odsouzen k smrti) 00:01:34 15 Kč
/
Poco andante, quasi marcia funebre att. (Přijímá na sebe kříž) - att. (Poprvé pod křížem padá) 00:02:59 15 Kč
/
Molto adagio - Poco piu mosso (Potkává svou matku) 00:02:33 15 Kč
/
Poco con moto (Šimon mu pomáhá nést kříž) 00:01:33 15 Kč
/
Adagio (Veronika mu podává roucho) 00:01:47 15 Kč
/
Allegro non troppo (Podruhé padá před křížem) 00:01:52 15 Kč
/
Moderato assai (Neplačte nade mnou /oslovuje lid/) 00:02:31 15 Kč
/
Allegro (Třetí pád) 00:02:20 15 Kč
/
Molto lento att. (Přiveden na Golgotu) - A tempo sostenuto (Přibit na kříž) 00:02:50 15 Kč
/
Lento - Agitato (Dokonáno jest!) 00:04:56 15 Kč
/
Lento (Sňat s kříže) 00:03:46 15 Kč
/
Largo (Uložen do hrobu) 00:02:04 15 Kč
/
Osiřelo dítě. Balada pro mezzosoprán s průvodem orchestru, op. 9 00:10:59
/

Více