Hudba Komorní skladby Johanna Christianna Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta
Rok vydání
2016
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7756-2
EAN
099925775629
Celková délka
00:50:15
Interpret

Komorní skladby Johanna Christianna Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta

Komorní skladby Johanna Christianna Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta

ARS REDIVIVA (Géza Novák (1) a Milan Munclinger (1-4) - flétny; Stanislav Duchoň - hoboj, Václav Snítil - housle, Jaroslav Motlík - viola,
František Sláma - violoncello, Josef Hála - cembalo (cont.) a celesta (pův. skleněná harmonika))

Z komentáře k původnímu LP albu 1 11 0465 vydaného Supraphonem v roce 1969:
Mozartův vztah k hudbě Bachů - to je téma, které by vydalo na rozsáhlou studii. Zatím co Johanna Sebastiana Bacha Mozart pochopil, zažil a jeho hudbou se inspiroval ve vlastní tvorbě až v době svého významného stylového přelomu v posledním údobí života, stáli Bachovi synové jako dobré sudičky už u kolébky jeho hudebního talentu. C.Philipp Emanuel byl pro Mozarta "otcem německých skladatelů", jeho dílo obdivoval a do hloubky studoval. Ale skutečnou velkou láskou na celý život byl pro něho nejmladší z Bachů - Johann Christian.
Jako dítě byl okouzlen jeho strhující, trochu světáckou osobností i galantně hravými a něžně snivými rejstříky jeho hudby. Opisuje si jeho partitury a první Mozartovy klavírní koncerty jsou vlastně jen transkripcemi sonát Johanna Christiana Bacha. Později se od něho učil smyslu pro přirozený a krásný zvuk nástrojů, pro uhlazenost formy a střídmou míru v používání vnějších zvukových prostředků. Vzletnost Bachových zpěvných alleger, žánrová líbeznost andantových romancí a vylehčená brilance šestiosminových finale "alla caccia" znovu ožívají v Mozartových sonátách, divertimentech, koncertech a symfoniích, povzneseny sílou tvořivého génia do nové roviny, přetaveny v zářivé výhni eticky nadčasové osobnosti do nové stylové jednoty. Oba mistři nalezli pro svou dobu velmi šťastně stejný zdroj prostoty v rozkoši ze hry a v blaženém vychutnávání melodického zpěvu, jak se s podmanivou samozřejmostí manifestují v tehdejší italské hudbě. (Ostatně k nejskvělejším představitelům tohoto směru patří právě v té době náš Josef Mysliveček, který sehraje v Mozartově životě ještě významnou roli)..........
Naše konfrontace dvou tak spřízněných skladatelů nechce na dílech podobného nástrojového obsazení jen ukázat, v čem na sebe navazují a čím jsou si blízcí. Šlo nám o to, aby v nevšedních a zřídka slýchaných dílech vystoupily také typické i méně známé rysy dvou velkých tvůrčích osobností, jejichž vztah bychom ještě rádi dokreslili citátem z Mozartovy korespondence: "Miluji ho - jak dobře víte - z celého srdce - a chovám k němu nejvyšší úctu", píše o Johannu Christianu Bachovi Wolfgang Amadeus.....
Milan Munclinger
69 Kč
Rok vydání
2016
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7756-2
EAN
099925775629
Celková délka
00:50:15
Interpret

Jednotlivé části

Allegro 00:05:00 15 Kč
/
Andante 00:05:50 15 Kč
/
Allegro assai 00:02:50 15 Kč
/
Andante 00:06:21 15 Kč
/
Menuetto 00:04:07 15 Kč
/
Allegro 00:03:24 15 Kč
/
Allegro 00:05:01 15 Kč
/
Adagio 00:02:27 15 Kč
/
Rondo 00:04:15 15 Kč
/
Adagio /att./ / / II. Rondo. Allegreto 00:11:00
/

Více