Hudba Kapr, Grossmann, Kašlík: Smyčcové kvartety
Rok vydání
2016
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7384-2
EAN
099925738426
Celková délka
00:44:23
Interpret

Kapr, Grossmann, Kašlík: Smyčcové kvartety

Kapr, Grossmann, Kašlík: Smyčcové kvartety

Z komentáře k původnímu LP albu 8111 0544 vydaného v roce 1985 v Pantonu:
Dobrou úroveň věkem svých hráčů "mladých" českých smyčcových kvartet prezentuje tato gramofonová deska, na níž jsou zachyceny výkony alespoň tří
z desítky profesionálních souborů tohoto typu. Společným znakem všech těchto kvartet je jejich soustavný zájem o interpretaci české soudobé tvorby
a to nejen děl vrstevníků jednotlivých hráčů (třeba v případě kompozic J.Grossmanna a I.Kašlíka), ale i skladeb autorů mnohem starších, jak je tomu při vzorném provedení Kaprova díla Kroftovým kvartetem.
JAN KAPR (1914) ...V poválečných letech a zejména v první polovině padesátých let dominuje u autora oslavná lyrika. Na přelomu 50. a 60. let však skladatel odstoupil od svého tradicionalistického vyjadřování.
Osvojil si postupy Nové hudby, ale nikdy se nestal jejím ortodoxním vyznavačem. Mnohé její podněty ho však přivedly v první polovině šedesátých let k vlastnímu novátorskému vyjádření.
Tvorbu z dalšího období charakterizuje sepětí silné emotivnosti s racionálním domýšlením své vlastní kompoziční metody.
Důležitými vývojovými mezníky v tvorbě poslední doby jsou zejména 8. a 9. symfonie, ale též výrazově koncizní, baladicky meditativní a myšlenkově hluboký 8. smyčcový kvartet z roku 1978...
Zcela příznačné pro skladatelskou generaci mladší,..je, že jejich vývoj prochází spíše opačným směrem než vývoj kompozičního stylu Jana Kapra...Dokladem všeobecného obratu k tradici je i Hudba k obrazům K. Harudy
JANA GROSSMANNA (1949)...
Jeho pětidílná svita z roku 1982, věnovaná Kubínovu kvartetu, představuje jakési volné reflexe na několik obrazů ostravského malíře Karla Harudy a na jejich určité výtvarné složky (zvláště expresívní působení barev)....
IVAN KAŠLÍK (1947] se po studiu na pražské konzervatoři a pak Akademie múzických umění věnoval hudební režii. V jeho dosavadní tvorbě převažují kompozice
pro film a televizi, i když vedle nich vytvořil i několik pozoruhodných symfonických a komorních děl, v nichž vycházel také z podnětů soudobých kompozičních technik,
ale zároveň nezapřel, že je mu blízký i neoklasicismus...V jednověté Baladě pro smyčcové kvarteto (1979) přesvědčil o své schopnosti tvarové modelace
a výrazové neotřelosti nejen v sónicky laděných plochách, ale i v kontrastních motorických kreacích triovým ostinátem vytvořeným pozadím pro neoklasicky formovanou, místy však janáčkovskou melodiku.
Karel Steinmetz
99 Kč
Rok vydání
2016
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7384-2
EAN
099925738426
Celková délka
00:44:23
Interpret

Jednotlivé části

Kvartet pro violu, dvoje housle a violoncello č. 8 00:16:10
/
Smrt Ofélie 00:01:01 20 Kč
/
Útesy 00:02:53 20 Kč
/
Fuga na modré ultramariny, kobalty a indiga na obraze Svatební košile A.Dvořáka a na ultramariny, indigo, karmín a bílou na obraze na Bachovu fugu 00:02:26 20 Kč
/
Čas motýlů 00:04:04 20 Kč
/
Cesty a návraty 00:03:52 20 Kč
/
Balada pro smyčcové kvarteto 00:13:57
/

Více