Hudba Šostakovič,D.; Prokofjev,S. Sonáty pro violoncello a klavír
Rok vydání
2016
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2384-2
EAN
099925238421
Celková délka
00:48:37
Interpret

Šostakovič,D.; Prokofjev,S. Sonáty pro violoncello a klavír

Šostakovič,D.; Prokofjev,S. Sonáty pro violoncello a klavír

Z komentáře k původnímu LP albu 1111 2805 vydaného Supraphonem v roce 1981:
Z prožitých 62 let zasvětil Sergej Prokofjev (1891-1953) plných 56 roků hudbě. Zaplnil tak celou prvou polovinu našeho věku od mladého
temperamentního hlasu až po vyzrálé, podivuhodně krásné hodnoty. Vše to, co včera bylo prózou, učinil poezií. Byl mistrem melodie....
Nechtěl být nikdy epigonem, ale skutečnou osobností, překonávající pravidla svých vzorů...Byl prodchnut vrcholnou mírou citlivosti a jemností ve vztahu k lidem. Velká část jeho tvorby, klenoucí se nad společenskými i osobními disonancemi jako by byla "uměleckou pomstou za zkřivenosti života" (Fr. Schiller). Jako takového jej poznáváme i v komorní tvorbě, jež je neodmyslitelnou součástí celého jeho tvůrčího odkazu, čítajícího 138 opusů. Sonáta pro violoncello a klavír je 119. dílem...Oplývá krásou klidných meditací a moudrou vyrovnaností. Okouzluje nás měkkým, až úsměvným pohledem na svět, lidskou hřejivost, teplými barvami violoncella a samostatnou úlohou klavíru...
Dmitrij Šostakovič (1906-1976) má mnoho napodobitelů, avšak ani jediného pokračovatele.Byl z rodu těch, kteří se nidky nezdržovali na místech svých vítězství déle než trval tvůrčí zápas. A jako všichni ti, kdo pohnuli uměním kupředu - Pablo Picasso, Igor Stravinskij, Gullaume Apollinaire, Sergej Prokofjev - poznamenal i Šostakovič celý závěr svého tvůrčího snažení pečetí nádherného pročištění. V té oproštěnosti nacházíme princip dnes opravdu heroický. nesnaží se ohromovat, podřídit svou uměleckou práci heslu francouzské literatury 17. věku: moi haissable - vystříhejte se svého já.
Ostatně - všech 147 opusů Dmitrije Šostakoviče je stavbou, představující monolitní myšlenkový i emotivní celek, z něhož se lidskost rozpíná k nové výši a jež je závažným sdělením o společnosti...
napsal v roce 1937 Sonátu pro violoncelo a klavír d moll, op. 40...V čem je podstata této čtyřvěté skladby? Její obraz roste ze sledu lidsky pravdivých nálad a obrazů, jež upoutávají hloubkou a velikosí.
Šostakovič tu nachází - jako sotatně v celé své tvorbě - řešení jednoho z nejsložitějších úskalí umělecké tvorby současnosti:
oduševněle vyjevit bohatství lidské osobnosti...
Jiří Štilec
99 Kč
Rok vydání
2016
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2384-2
EAN
099925238421
Celková délka
00:48:37
Interpret

Jednotlivé části

Allegro non troppo 00:09:02 20 Kč
/
Allegro 00:03:05 20 Kč
/
Largo 00:08:09 20 Kč
/
Allegro 00:04:03 20 Kč
/
Andante grave 00:11:19
/
Moderato 00:04:46 20 Kč
/
Allegro ma non troppo 00:08:13 20 Kč
/

Více