Hudba Mozart: Kvartety pro flétnu a smyčce
Rok vydání
2016
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7754-2
EAN
099925775421
Celková délka
00:45:10
Interpret

Mozart: Kvartety pro flétnu a smyčce

Mozart: Kvartety pro flétnu a smyčce

Z komentáře původního LP alba 1 11 0899 vydaného Supraphonem v roce 1970:
V rozsáhlém komorním díle Mozartově (*27.1.1756 – † 5.12.1791) nalézáme řadu kvartetů a kvintetů, ve kterých skladatel kombinuje smyčcové nástroje s dechovými. V kvartetech zde nahraných připojuje k houslím, viole a violoncellu flétnu.
První z nich, D dur K. 285, vznikl, jak je známo z dochovaného rukopisu, 25. prosince 1777 v Mannheimu, kde se Mozart zdržel na cestě do Paříže a poznal tu proslulou mannheimskou školu....kvartet skládal pro jakéhosi pana De Jeana, zámožného Holanďana, o němž se dozvídáme ze skladatelova dopisu, že "žije z vlastních prostředků, je milovníkem všech věd" a že je Mozartovým "přítelem a ctitelem". V jiném dopise ho nazývá "indiánským Holanďanem" a znovu ho chválí jako pravého humanistu. Z dalších dopisů je známo, že pro něho složil tři kvartety s flétnou a dva flétnové koncerty, pěstoval tedy zřejmě hru na flétnu.
Druhý kvartet s flétnou A dur K. 298 složil Mozart na jaře nebo v létě 1778 v Paříži a nepatří tedy ke třem kvartetům věnovaným v Mannheimu panu De Jeanovi.
Psal je zřejmě v dobré náladě - netušil ještě, jaká rána osudu ho v Paříži očekává: těžké onemocnění a smrt matky....ona dobrá nálada je patrna z řady slovních žertíků, v nichž si skladatel liboval a jimiž partituru "vyzdobil"....Dílo je vskutku lehce nahozeno a odpovídá francouzskému stylu kvartetní hudby, jak se tenkrát v Paříži pěstovala....
S těmito dvěma flétnovými kvartety se zpravidla spojuje třetí C dur, jehož vznik není tak jasný. V Köchelově seznamu je obsažen v dodatku (č. 171),
do Mozartových skladeb zařazen pod číslem 285 b. Vyslovena je domněnka, že je to další kvartet z oněch tří, o kterých Mozart píše,
že je složil pro "indiánského Holanďana" De Jeana. Skladba by podle toho vznikla roku 1777....
Dr. Kamil Šlapák, 1970
69 Kč
Rok vydání
2016
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7754-2
EAN
099925775421
Celková délka
00:45:10
Interpret

Jednotlivé části

Allegro 00:07:05 15 Kč
/
Adagio 00:03:00 15 Kč
/
Rondo. Allegretto 00:04:30 15 Kč
/
Allegro 00:06:15 15 Kč
/
Andantino-Adagio-Allegro 00:10:40
/
Andantino 00:08:00 15 Kč
/
Menuetto 00:02:40 15 Kč
/
Rondo. Allegretto grazioso 00:03:00 15 Kč
/

Více