Hudba Portrét skladatele Jana Seidla
Rok vydání
2016
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2397-2
EAN
099925239725
Celková délka
00:43:04
Interpret

Portrét skladatele Jana Seidla

Portrét skladatele Jana Seidla

Z komentáře k původnímu LP albu 1 19 1573 vydaného Supraphonem v roce 1974:
Se jménem JANA SEIDLA (*25.12.1908 - †23.6.1998) ...je ve vědomí většiny z nás spjata melodie některé z jeho četných masových písní, zejména "Kupředu, zpátky ni krok"..., velké kantáty "Výzva k boji", triptych Odkaz Julia Fučíka a Vzkaz živým a sbory a sborové cykly, z nichž právem asi nejznámější je cyklus Polnice slávy na texty Fr. Halase. Ale vidět takto Jana Seidla bylo by hrubým zjednodušením..Seidlův profil je bohatší a jeho tvorba obsahově i žánrově pestřejší - ostatně stejně jako bohatý a pestrý byl i skladatelův život.
Proto také výběr skladeb na této profilové desce obrací pozornost k jiným méně známým, ale stejně významným oblastem Seidlovy tvorby a chce zejména přiblížit jeho tvorbu nejnovější...
modernost cítění i smysl pro tradici se svérázným způsobem spojovaly v Seidlových úpravách lidových písní. Platí to i o zpracování lidových koled. K některým ze stovky, jež v klavírní úpravě vydal za okupace, se vrátil v roce 1951 a zpracoval je pro dětský sbor s dechovým kvintetem. Výběr z nich, rozšířený o některé další, připomíná v našem souboru tuto prvou fázi Seidlovy tvorby a také svět dětí, který byl jeho čistou inspirací...Lovecká symfonie je vlastně koncertem pro lesní roh, využívá nejen charakteristické barvy a techniky tohoto nástroje, ale staví i na tradičních loveckých signálech...Zajímavou syntézou poměrně různorodých prvků tradice - tentokrát i hudby umělé, italianizujících prvků hudby buffózní, vřelosti smetanovské komiky i přísné kompozice fugové - je předehra Giocosa, komponovaná v roce 1973...Tato zatím poslední Seidlova skladba ukazuje tak znovu a opět v novém světle spojení oněch základních pólů jeho tvorby tradice a modernosti - tradici formy a modernost pohledu, potvrzuje tak základní linie jeho umělecké profilu.
Miroslav K. Černý
69 Kč
Rok vydání
2016
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2397-2
EAN
099925239725
Celková délka
00:43:04
Interpret

Jednotlivé části

Dva kapuni 00:03:35 15 Kč
/
Ejhle, chasa naša 00:01:13 15 Kč
/
Poslyš, Andráši 00:01:11 15 Kč
/
Půjdem spolu do Betléma 00:01:55 15 Kč
/
Radostně budem zpívati 00:01:45 15 Kč
/
Veselé vánoční hody 00:01:32 15 Kč
/
Zelená se louka 00:01:23 15 Kč
/
Giocosa. Předehra pro orchestr 00:12:17
/
Lovecká sinfonietta. Koncert pro lesní roh a orchestr 00:18:13
/

Více