Hudba Schumann, Lalo: Koncerty pro violoncello a orchestr
Rok vydání
2017
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2348-2
EAN
099925234829
Celková délka
00:52:33
Interpret

Schumann, Lalo: Koncerty pro violoncello a orchestr

Schumann, Lalo: Koncerty pro violoncello a orchestr

Z komentáře původního LP alba 1110 3428 vydaného Supraphonem v roce 1984:
Violoncellový koncert d moll a Španělská symfonie pro housle a orchestr jsou jedinými dodnes životnými skladbami EDUARDA LALO (1823-1892), třebaže autor napsal řadu komorních, vokálních i jevištních děl. Hudba Ed.Lalo se vyznačuje melodickou invencí, rytmickou zajímavostí a harmonickou proměnlivostí, třebaže není vždy myšlenkově závažná a hluboká...Koncert pro violoncello a orchestr a moll, op. 129 ROBERTA SCHUMANNA (1810-1856) je především niternou promluvou sólového nástroje plnou psychologického napětí, kde nástrojově technické prostředky jsou zcela ve službách obsahového vyjádření. Dílo pochází z autorova posledního tvůrčího vzplanutí (z r. 1850). Schumannova hudba tohoto období má zvláštní neklid, naléhavost, neustálou fantazijní proměnlivost a zároveň vnitřní jednotu často danou monotématickým průběhem...
STANISLAV APOLÍN (1931) patří k nejlepším českým violoncellistům střední generace. Studoval na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění u prof. Váši Černého...Touha po zdokonalení vedla umělce k postgraduálnímu studijnímu pobytu v Moskvě (1958-1959). Teprve zde, zásluhou proslulé sovětské školy, naplno rozvinul všechny své technické a muzikantské schopnosti. Tuto dokonalou výzbroj rozvíjel potom ve vlastní pedagogické a umělecké práci. Pedagogicky působil na konzervatoři v Praze, na JAMU v Brně, na Hudební akademii v Bělehradě a pak v létech 1972-77 učil na AMU v Praze a zároveň byl jmenován profesorem ve švýcarském Luzernu, kde působí úspěšně dodnes...
Apolínova hra se vyznačuje nejen virtuózní technikou, ale především výjimečnou tónovou krásou a intenzitou interpretačního prožitku. Tato podmaňující bezprostřednost hudebního výrazu je však vždy opřena o hlubokou znalost myšlenkové výstavby díla a jeho smysluplnou koncepci.
Miloš Navrátil
99 Kč
Rok vydání
2017
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2348-2
EAN
099925234829
Celková délka
00:52:33
Interpret

Jednotlivé části

Nicht zu schnell (Nepříliš rychle) 00:12:05
/
Langsam (Volně) 00:04:01 20 Kč
/
Sehr lebhaft (Velmi živě) 00:10:20
/
Lento-Allegro maestoso 00:12:40
/
Intermezzo: Andantino con moto-Allegro presto-Andantino-Allegro presto 00:06:03 20 Kč
/
Introduzione: Antante-Allegro vivace 00:07:24 20 Kč
/

Více