Hudba Varhany (Bach, Reger, Flosman)
Rok vydání
2017
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2440-2
EAN
099925244026
Celková délka
00:44:11
Interpret

Varhany (Bach, Reger, Flosman)

Varhany (Bach, Reger, Flosman)

Z komentáře k původnímu LP albu 8111 0557 vydanému Pantonem v roce 1985, jež nyní vychází poprvé digitálně:
Pětadvacetiletý Aleš Bárta je dnes nejúspěšnějším mladým českým varhaníkem...Excelentní technika, železné rytmické cítění, artikulační zřetelnost a zvuková konkrétnost jsou vlastnosti,
které jej přímo předurčují k této specifické prezentaci výkonného umění. Bárta neexhibuje interpretačními výboji, nepatří k typům, které bourají interpretační tradice,
neexhibuje však ani v pouhém technickém smyslu, neboť technické vybavení je u něj samozřejmostí, kterou zhodnocuje v přednesové rovině.
Jeho hra nešokuje, ale vtahuje, obepíná, pohlcuje a nutí k aktivnímu vnímání...Bárta není typem interpreta tvořícího až na pódiu,
zříká se bezprostřední inspirace prostředím a momentálním duševním stavem, potlačuje improvizační momenty. A v tomto smyslu jsou jeho výkony definitivní a spolehlivé.
Rozpětí varhanního repertoáru Aleše Bárty je široké, zahrnuje díla všech slohových období. Jeho osobnímu naturelu jsou nejblíže velké romantické kompozice
Regerovy, Franckovy, Lisztovy. Umožňují mu svým bohatým hudebním děním, velkými plochami a kontrasty, střídáním různých výrazových poloh a značnou dávkou
virtuozity naplno rozehrát celou škálu výrazových prostředků, kterými disponuje....
Aleš Bárta je už dnes vyhraněnou uměleckou osobností a jistě výrazným talentem své generace.
Iveta Koláčková
99 Kč
Rok vydání
2017
Vydavatel
SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2440-2
EAN
099925244026
Celková délka
00:44:11
Interpret

Jednotlivé části

Preludium 00:04:30 20 Kč
/
Fuga 00:05:23 20 Kč
/
Preludium 00:06:23 20 Kč
/
Fuga 00:07:03 20 Kč
/
Introdukce 00:03:08 20 Kč
/
Passacaglia 00:07:52 20 Kč
/
Allegro moderato 00:02:58 20 Kč
/
Allegretto 00:02:56 20 Kč
/
Presto 00:03:58 20 Kč
/

Více