Hudba Slavický: Symfonieta č. 4, Sommer: Antigona
Rok vydání
2017
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2837-2
EAN
099925283728
Celková délka
00:45:43
Interpret

Slavický: Symfonieta č. 4, Sommer: Antigona

Slavický: Symfonieta č. 4, Sommer: Antigona

Z komentáře k původnímu LP albu 81 0707-1, jež vydal Panton v roce 1987 a které nyní vychází poprvé digitálně:
KLEMENT SLAVICKÝ (nar.1910) vyrůstal v hudební rodině, jeho otec byl žákem L. Janáčka. Kompozici studoval na pražské konzervatoři Karla Boleslava Jiráka a na mistrovské škole u Josefa Suka...Padesátiletou tvůrčí aktivitu Kl. Slavického charakterizuje kontinuita bez výrazných slohových zvratů, explozívní hudební sdělení a péče o každý detail díla. Prošel etapou navazování na podněty meziválečné hudby, ovlivněním moravským folklórem, až vykrystalizoval v autora zcela osobitého rukopisu...Rozsáhlá je Slavického komorní a vokální tvorba; počtem titulů menšinová, ale obsahem velice významná je tvorba orchestrální, její osu pak možno spatřit ve čtyřech symfonietách komponovaných v letech 1940, 1962, 1980 a 1983. SYMFONIETA č. 4 "PAX HOMINIBUS IN ORBI UNIVERSO", předznamenaná mottem Alberta Schweitzera, byla vytvořena k Roku české hudby 1984 a věnována 40. výročí založení OSN.
VLADIMÍR SOMMER (nar. 1921) studoval skladbu u Karla Janečka na pražské konzervatoři a u Pavla Bořkovce na AMU v Praze...Tvorba Vladimíra Sommera není rozsáhlá, silně autokritický autor předstupuje před auditorium vždy až s naprosto definitvním tvarem díla, ale každá skladba,
ať již komorní, vokální nebo orchestrální, představuje hluboký tvůrčí odkaz klasiků 1. Poloviny našeho věkuj, charakteristická pro jeho rukopis je výrazná melodika, poetičnost, úspornost výrazových prostředků a neokázalá niternost...Předehra k Sofoklově hře ANTIGONA vznikla v r. 1957 a provedení Českou filharmonií na této desce plně prověřilo její životnost a nadčasovou kvalitu.
Formou sonátový obrys skladby využil autor k vyhrocení sváru mravních idejí, charakterizovaných zpěvným tématem Antigony a klarinetovým motivem Kreonta.
Jiří Gemrot
99 Kč
Rok vydání
2017
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2837-2
EAN
099925283728
Celková délka
00:45:43
Interpret

Jednotlivé části

Symfonietta č. 4 Pax hominibus in orbi universo pro strunné, klávesové a bicí nástroje, sopránové sólo a recitátora 00:33:51
/
Antigona. Předehra k Sofoklově tragédii (jednovětá) 00:11:52
/