Hudba Sonáty, Koncert pro klavír a orchestr, Musica festiva per organo, Musica concertante....
Rok vydání
2017
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2885-2
EAN
099925288525
Celková délka
00:49:34
Interpret

Sonáty, Koncert pro klavír a orchestr, Musica festiva per organo, Musica concertante....

Sonáty, Koncert pro klavír a orchestr, Musica festiva per organo, Musica concertante....

Z komentáře k původnímu LP albu 11 0580 vydanému v Pantonu v roce 1978:
VÁCLAV RIDLBAUCH (nar.1947) je typem umělce, který v každém díle hledá a znovu zakotvuje svůj vztah ke světu; ..v Sonátě pro dechy a bicí, zvané Rožmberská (1971) autor jako by předkládal vlastní hypothesu o vývoji lidové písně na našem území a jejího využití v umělé hudbě...v organickém tvaru je zachycena Riedlbauchova vlastní verse "rožmberské" hudby, konfrontované se současnými možnostmi zvoleného ensemblu.
LADISLAV KUBÍK (nar. 1947) svojí dnes už známou komposici Nářek bojovníkovy ženy otevřel pro sebe nový způsob hudebního vyjadřování. Dále pokračuje v kultivaci a rozvíjení tohoto jazyka, který znamená vlastní modifikaci výsledků soudobé "polské" školy a umožňuje autorovi postihnout jak impulsivní, tak racionální složku tvůrčího procesu.Důležitým bodem Kubíkova vývoje je v těchto souvislostech Koncert pro klavír a orchestr (1975)...
Musica festiva per organo patří do řady varhanních komposic PETRA FIALY (nat. 1943) , jež jsou těsně spjaty s důvěrnou znalostí nástroje a jeho charakteru. Virtuosní skladba zahrnuje v sobě takéimplikace slavnosti, jež jsou nejen sazbou a zvukem, ale také sociální funkcí nástroje.
EVŽEN ZÁMEČNÍK (nar.1939) dělí svůj čas mezi profesi orchestrálního hráče ve Státní filharmonii Brno a komposici...Musica concertante per orchestra d'archi (1973) representuje neoklasické tvůrčí období skladatele, dnes už uzavírané. Je pro ni příznačná velká znalost orchestrální sazby, schopnost presentovat smyčcový soubor v jeho nejlepších a nejvděčnějších polohách; především tímto cílem je určován hudební skladby.
Jan Dehner
69 Kč
Rok vydání
2017
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 2885-2
EAN
099925288525
Celková délka
00:49:34
Interpret

Jednotlivé části

Grave 00:02:42 15 Kč
/
Allegretto moderato /att./ - Adagio /att./ - Vivace 00:09:58 15 Kč
/
Koncert pro klavír a orchestr 00:13:17
/
Musica festiva per organo 00:07:23 15 Kč
/
Allegro energico 00:04:11 15 Kč
/
Allegro scherzando 00:02:18 15 Kč
/
Andante lento 00:07:26 15 Kč
/
Prestissimo. Moto perpetuo 00:02:19 15 Kč
/

Více