Hudba Liszt: Španělská rapsódie, Uherská rapsódie č 2, Apres une lecture du Dante, Chasse-neige
Rok vydání
2017
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7780-2
EAN
099925778026
Celková délka
00:47:30
Interpret

Liszt: Španělská rapsódie, Uherská rapsódie č 2, Apres une lecture du Dante, Chasse-neige

Liszt: Španělská rapsódie, Uherská rapsódie č 2, Apres une lecture du Dante, Chasse-neige

Z komentáře k původnímu LP albu 1111 2724 vydanému v Supraphonu v roce 1980 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně:
FERENC LISZT (1811-1886), nekorunovaný "král klavíristů" 19. století… byl mezi skladateli minulého věku jediným Evropanem, typem internacionálního hudebníka v nejpozitivnějším významu tohoto slova. Nejen proto, že jako klavírista koncertoval takřka ve všech zemích Evropy …, ale především pro své rozsáhlé čerpání z kultury celé řady evropských národů, ať již šlo o inspiraci literárními a výtvarnými díly různých zemí anebo (a to především) o studium lidové a zlidovělé hudby nejrozmanitějších národností, jejíž prvky Liszt integroval do svého díla. Tyto lisztovské inspirační zdroje tvořila zvláště taneční hudba evropských národů...ve svých tanečních fantaziích chtěl "hudebně charakterizovat pohled na krajinu a ducha národů", které poznal...Reprezentativními ukázkami této Lisztovy orientace jsou také první dvě čísla tohoto recitálu. ŠPANĚLSKÁ RAPSODIE, která vznikla asi r. 1863, je pozdním ohlasem na Lisztovo turné po Pyrenejském poloostrově v zimě 1844/45, Liszt v ní uplatnil rytmicko-melodické prvky dvou tanců: španělské folie a aragonské joty......UHERSKÁ RAPSÓDIE č. 2 je jednou z Lisztových nejproslulejších klavírních skladeb. Při své triumfální koncertní cestě Maďarskem v r. 1839 skladatel studoval z přímého poslechu hudbu uherských cikánských kapel, jak o tom svědčí skici z jeho pozůstalosti...Hlavní tematický materiál Uherských rapsódií tvoří verbuňkové a čardášové elementy, ovšem ve stylizované podobě. Šlo spíše o sestavu čardášových melodií na způsob fantazie, odpovídající tendenci skladatele, který si přál , aby tato jeho díla byla chápána jako "fragmenty cikánského eposu"...Třetí kompozice této nahrávky přináší ukázku z literární inspirační oblasti skladatelovy...Skladba APRES UNE LECTURE DU DANTE (Po přečtení Danta) vznikla za Lisztova pobytu v Ballagiu v r. 1837. Skladatel ji později zařadil jako sedmé číslo 2. sešitu svého třídílného klavírního cyklu Léta putování...
Na počátku své virtuózní i skladatelské dráhy vydal Liszt jako prvé opus dvanáct etud. Jako hotový umělec i skladatel se k jejich tématům znovu vrátil a vytvořil cyklus Dvanácti transcendentálních etud. Tentokrát ji vybavil vším, čím jeho nedostižné umění oslňovalo obecenstvo celé Evropy, a kromě toho v nich uplatnil své kompoziční znalosti. Některým z etud dal i názvy. Na nahrávce zachycená etuda b moll je nazvána CHASSE NEIGE (Sněhová bouře či Vánice) a cyklus dvanácti etud uzavírá. Její začátek působí zvukomalebně a předjímá, podobně jako jiná Lisztova díla, éru impresionismu...
99 Kč
Rok vydání
2017
Vydavatel
SUPRAPHON a.s. , SUPRAPHON a.s. (online)
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
VT 7780-2
EAN
099925778026
Celková délka
00:47:30
Interpret

Jednotlivé části

Španělská rapsodie pro klavír 00:14:40
/
Uherská rapsodie pro klavír 00:10:20
/
Po četbě Danta (Apres une lecture du Dante - Fantasia quasi Sonata) 00:16:34
/
Chasse-neige (Vánice) 00:05:56 20 Kč
/